Klášterní rezidence, Tasovice

Mimořádně hodnotný areál monumentálního pozdně gotického a renesančního mlýna plnil současně funkci rezidenční tvrze.

  • Klášter Tasovice

    Klášter Tasovice

Jeden z největších mlýnů na Moravě byl založen znojemskými klariskami koncem 13. století, v poslední čtvrtině 16. století za držení nobilitovaného znojemského měšťana Václava Ryšana z Rozenštejna byl mlýn v renesančním slohu náročně přestavěn. Od roku 1668 přešel objekt do vlastnictví kláštera v Louce. Po sekularizaci klášterního jmění za vlády Josefa II. se mlýn dostal do soukromých rukou. Koncem 19. století byl mlýn modernizován a opatřen turbínou. Po konfi skaci v roce 1945 mlýn postupně ztratil svou funkci a chátral. Do současné katastrofální podoby dovedla objekt absence jakékoli údržby po úvěrové machinaci nového vlastníka v 90. letech 20. století doplněná cílenou destruktivní činností v nezabezpečeném areálu.

Stav objektu je havarijní. Vykazuje statické poruchy, poškozené a místy zcela destruované jsou střešní konstrukce i krytina a těžce poškozené jsou i některé klenby (rozbití klenebního zdiva, otvory). Křídla areálu jsou převážně bez výplní stavebních otvorů, mnohočetná poškození se projevují též na kamenných architektonických článcích. Arkádová chodba v přízemí je zavážena odpadky. Po požáru v roce 2009 je stav zcela havarijní. Bez rychlého zásahu může dojít k zániku této mimořádně hodnotné architektonické památky.


Související ohrožené památky

Městské lázně zbudované dle projektu Bohuslava Fuchse v letech 1931–1932.

Františkánský klášter byl vystavěn po roce 1650 náhradou za konvent nacházející se na předměstí pod Petrovem, který byl zbořen během švédského ohrožení města.