Oranžerie, hrad Veveří, Brno

Objekt neogotické oranžerie situovaný na jižní terase areálu hradu Veveří.

V 19. století bylo okolí hradu upraveno na rozsáhlý park se zahradami, rozsáhlou sítí cest a romantickými vyhlídkami. Na terase pod jižní branou byla vystavěna oranžerie v novogotickém stylu. Objekt vznikl na podnět kněžny Heleny Ypsilanti v roce 1876. Romantická neogotická architektura situovaná na jižní terase tvoří cennou stavební památku, která doplňuje panorama monumentálního hradního komplexu.

Objekt oranžerie je v celkovém havarijním stavu a to včetně kovových i cihlových stavebních konstrukcí a dekorativních prvků. Nutně vyžaduje celkovou obnovu.


Související ohrožené památky

Silniční most přes potok Leska postaven v roce 1937.

Pozdně barokní drobná sakrální stavba ušlechtilého architektonického členění.

Areál hospodářského dvora je renesančním a raně barokním stavebním souborem vysoké architektonické hodnoty s dochovanou vnitřní dispozicí a funkčním rozdělením objektů.

Jednolodní kaple s odsazeným půlkruhovým závěrem a klasicizujícím členěním fasád byla zachycena už na mapě stabilního katastru z roku 1876 a je posledním stavebním...

Hodnotná renesanční architektura patrového městského domu je vystavěna na půdorysu písmene L. Je datovaná na reliéfní kartuši na válcovém nárožním arkýři rokem 1581.

Mimořádně hodnotný areál monumentálního pozdně gotického a renesančního mlýna plnil současně funkci rezidenční tvrze.