Fara ve Vojslavicích

Celý areál fary je v silně zanedbaném stavu. Zdivo fary zavlhá, omítka je degradována, mizí původně bohatý štukový dekor na fasádě. Barokní brána do areálu je v havarijním stavu, obnažené zdivo se silně drolí a odpadává.

  • Vojslavice, fara

    Vojslavice, fara

Areál fary se skládá z barokní farní budovy situované na jihu, k níž ve dvorním průčelí přiléhá novodobá nevhodná přístavba. Západní a východní část areálu vymezují hospodářské budovy chlévů.

Vjezd do dvora vede v západní části areálu barokní bránou. Ze severu dvůr uzavírá stodola přestavěná ve druhé polovině 20. století na vepřín, jehož památková ochrana byla již zrušena. Budovu fary vlastní obec, hospodářskou část stá a církev. Areál je bez využití.

Při nedokončené obnově na konci 20. století byl ve druhém podlaží fary zvýšen strop a zcela změněna vnitřní dispozice včetně nevhodné novodobé přístavby.

V roce 2012 došlo k částečné destrukci hospodářských objektů, střechy jsou již nefunkční, krov je ve velkém rozsahu poškozen, část kleneb se již propadla, dochované konstrukce hrozí zřícením. Na budově fary probíhají dílčí opravy, například v roce 2016 byla vyměněna okna. Hospodářské stavby zůstávají stále bez údržby.