Špýchar v Prostředkovicích

Zdivo je narušeno četnými trhlinami způsobenými vlhkostí a zemním tlakem. Kritický je stav zejména severní zdi, na níž je patrné výrazné vychýlení.

  • Prostředkovice, špýchar

    Prostředkovice, špýchar

Jedná se o dochovaný rychtářský špýchar pozdně středověkého typu s rytým letopočtem 1581 v šambráně střílnového okna. Objekt špýcharu byl výrazně upraven po požáru v roce 1957.

Jelikož je přízemí v současnosti přibližně 120 centimetrů pod úrovní okolního terénu, do objektu zatéká a na jaře je přízemí zatopeno až do výšky cca 80 centimetrů. Statika objektu je dále narušena zemním tlakem navýšené, intenzivně zatěžované přilehlé komunikace. Destrukci obvodového zdiva brání provizorní zapření dřevěnými prvky v celé ploše půdorysu.