Bělský dvůr v Koberovicích

Stavebně-technický stav budov je špatný. Objekt má narušenou statiku, zavlhající zdivo, poškozené či opadané omítky včetně vzácné sgrafitové výzdoby a střechy v havarijním stavu (s výjimkou ovčína, kde je střecha po rekonstrukci),

  • Koberovice, Bělský dvůr

    Koberovice, Bělský dvůr

Bělský dvůr situovaný jižně od obce Koberovice v minulosti patřil mezi jeden z devíti hospodářských dvorů Želivského kláštera. Tento rozsáhlý areál tvoří uzavřený čtvercový dvůr. Ze tří stran je obklopen dlouhými křídly hospodářských objektů, na straně východní je situován patrový obytný objekt z lomového kamene. Dnešní podobu dvora lze datovat do konce 18. století. Obytná část je ovšem starší, na fasádě jsou dodnes místy čitelná renesanční rustikální sgrafita. Areál byl přístupný třemi branami. Nejvýznamnější z nich je východní brána s dochovaným barokním štítem.

Dřevěné části ovčína, stájí a stodoly s kolnou jsou poškozené. Někde chybějí okenní a dveřní výplně. Klenby stájí jsou propadlé. Ohradní zdi a brány mají rozrušené zdivo a omítky opadaly. V zimě roku 2010 spadla střecha nad severním hospodářským křídlem, zbyla pouze torza trojúhelníkových štítů. Nový majitel na jaře roku 2010 odstranil v areálu náletovou vegetaci.