Myslivna Liboháj v Chotěboři

Fyzická podstata objektu zaniká, značná část konstrukcí památky je destruována. Požárem v roce 2002 byla zničena východní část, která má dnes propadlou střechu i stropy a zarůstá náletovou vegetací.

  • Chotěboř, myslivna Liboháj

    Chotěboř, myslivna Liboháj

Myslivna byla postavena v první polovině 19. století na zámeckém panství Dobrzenských v hájku u silnice z Chotěboře do Libice nad Doubravou. Jednalo se o ojedinělou empírovou stavbu na půdorysu písmene L. Nejzajímavějším architektonickým motivem, který se však v nedávné době zřítil, byl na osu umístěný vstupní rizalit s dórskými sloupy ukončený trojúhelníkovým štítem.

Chybí dřevěné sloupy původně nesoucí přesah střechy v dvorní části, zbylé střechy i zdi se hroutí. Spolu s čelním zdivem se v roce 2013 zřítily i plackové klenby. Poškození jsou natolik rozsáhlá, že hájovna ve své fyzické podstatě zanikla. Případná rekonstrukce by vedla pouze ke kopii objektu. V roce 2015 byla na Ministerstvo kultury ČR zaslána žádost o zrušení památkové ochrany.