Vodní mlýn, Vranov nad Dyjí

Barokní areál mlýna se zachovanou dispozicí a autentickou hmotovou skladbou jednotlivých objektů.

Architektonicky výrazná užitková stavba nepříliš časté dispozice, sestávající z hospodářského stavení, obytného stavení a ohradní zdi s bránou. Areál mlýna tvoří jednopatrové budovy a mlýnice z období vrcholného baroka s aliančním erbem hrabat Althannů a knížat Pignatelli. Mlýn byl po požáru v první polovině 19. století klasicistně přestavěn.

Současný stav vodního mlýna je havarijní. Objekt je bez využití a průběžné údržby, výrazně chátrá zejména střecha. Zdivo a fasády obytných budov zavlhají a výrazně oprýskávají, interiér je zavlhčen a napaden plísní.

 


Související ohrožené památky

Pozdně renesanční mlýn datovaný dendrochronologicky do roku 1695 s dochovanou sgrafitovou výzdobou.

Areál bývalého panského mlýna se skládá z několika budov a z části náhonu. Hlavní část tvoří skladiště s mlýnicí.