DIttrichova hrobka s kotelnou v Krásné Lípě

Unikátně technicky řešené mauzoleum včetně kotelny bylo postaveno mezi lety 1888–1889 v neorenesančním slohu dle plánů berlínského profesora Julia Carla Raschdorfa. Na návrhu interiéru a vitráží se podílele ak. malíř August Frind.

Neorenesanční mauzoleum rodiny Dittrich bylo postaveno v letech 1888–89 podle plánů berlínského profesora a císařského architekta Julia Carla Raschdorfa. Stavba postavená na půdorysu řeckého kříže s půlválcovouapsidou uzavírá jižní osu hřbitova. Její vnitřní výzdoba byla dílem krásnolipského malíře Augusta Frinda. Ve středoevropském regionu se jedná oojedinělou stavbu, která je svým architektonickým řešením a unikátně dochovaným způsobem vytápění interiéru krypty, výrazně odlišná od jiných staveb tohoto charakteru.