Městský dům, Jablonné v Podještědí

Zděný omítaný dům, patrový je obdélného půdorysu s mansardovou střechou, pod níž se nachází průběžný slezský vikýř po celé délce střechy. Střecha byla původně krytá břidlicí, nyní eternitem. Fasáda je členěna geometrizovanou štukovou výzdobou z dvacátých let 20. století, s plastickou štukovou bosáží na nárožích.

  • Jablonné v Podještědí, městský dům, září 2007 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Kateřina Nováková

    Jablonné v Podještědí, městský dům, září 2007
    Copyright: NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Kateřina Nováková

Přízemí je děleno do čtyř os, v levé části jsou vsazeny ve dvou osách dvě okna, zakončená půlkruhem., Okna jsou lemována štukovými špaletami, s plastickou štukovou bosáží. Okna jsou dvoukřídlá, dvoudílná, dělená do šesti polí. Třetí osu zleva tvoří vstupní portál, vsazený v kamenném ostění. Spodní část ostění s hranolovými patkami, na nich jsou nasazeny hranolové polosloupky, zakončené římsovými hlavicemi, v nadpraží je portál zakončen segmentovým obloukem se středovým hladkým klenákem, završeným architrávem. Do ostění jsou vsazeny původní dvoukřídlé dveře, dělené na čtyři zrcadla, s proskleným nadsvětlíkem. Vlevo čtvrtou osu tvoří výkladové okno v dřevěném orámování. První patro je odděleno jednoduchou štukovou římsou. V patře jsou vsazena ve štukových rámcích čtyři obdélná okna, dvoudílná, dvoukřídlá, dělená do čtyř obdélných polí. Přízemí a patro jsou plochostropé.