Tvrz Tlustec, Velký Valtinov

Počátek stavby tvrze se datuje k druhé polovině 14. století. Kolem roku 1580 došlo nejspíše k výrazné přestavbě, kdy ke staré tvrzi byla přistavěna nová budova, jak vyplývá ze sporů mezi bratry Blekty k roku 1586.

  • Velký Valtinov, bývalá tvrz zv.Tlustec, červenec 2014 | © NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Michael Čtveráček

    Velký Valtinov, bývalá tvrz zv.Tlustec, červenec 2014
    Copyright: NPÚ, ÚOP v Liberci, foto Michael Čtveráček

V další stavební etapě nejdříve kolem roku 1600 byla upravena černá kuchyně ve středním dílu přízemí a byla vložena klenba do jižního traktu přízemí. Po ztrátě funkce byla tvrz přestavěna na sýpku v průběhu 18. století. Poslední etapou pak byla přestavba severní části prvního patra na byt patrně na konci 19. století. Vlastní památkově chráněná budova tvrze je rozměrná obdélná budova na stavební parcele 6/2 (k. ú. Velký Valtinov). Objekt má jedno podzemní podlaží dnes zcela zasutý sklep a původně tři nadzemní podlaží, kdy třetí bylo přestavbou na sýpku rozděleno na dvě nižší podlaží. Objekt kryla dle starších fotografií valbová střecha s dvěma volskými vikýři nad hlavním vstupním průčelím. Střecha s částí krovu se zřítila v roce 1994, kdy
započala postupná větší degradace objektu.