Jáchymov, měšťanský dům čp. 143

Celkově neuspokojivý stav objektu je zapříčiněn dlouhodobou absencí jeho pravidelné údržby.

Jedná se o patricijský dům na širší parcele úhelníkového typu, kde při hranici se sousedy vybíhá kolmo k přednímu domu dvorní křídlo, kde jsou v patře zachovány sklípkové klenby. Dispoziční typ domu je ze 16. století a odpovídá typovému schématu v horních městech. Vstupní portál je sedátkového typu.

Byly dokončeny práce na základním zajištění zadního objektu a spojovacího krčku. Byla zpracována dokumentace na statické zajištění předního objektu a jeho rekonstrukci. Práce na záchraně předního domu však zahájeny nebyly – statické narušení vykazují vodorovné i svislé konstrukce, chybí podlahová krytina. Střešní krytina je na hranici životnosti.

Místo: Jáchymov, nám. Republiky čp. 143

Rejstříkové číslo ÚSKP: 45389/4-852

Vlastník: fyzické osoby