Kyselka, lázně

Objekty lázní Kyselka jsou v havarijním stavu; narušena je statika, poškozeny jsou střechy a vnější omítky, některé části staveb nejsou zastřešené. V minulosti došlo k zastřešení části pavilonu Ottova pramene. V současné době probíhají práce na zajištění jednotlivých objektů.

Lázně Kyselka jsou charakteristickým lázeňským komplexem, který je pevně spjat s architekturou historizujících slohů v 19. století. V roce 1873 koupil panství Heinrich Mattoni a zahájil velkorysou přestavbu. Vybudoval areál s lázeňskými domy, stáčírnou, kolonádou a pavilony u jednotlivých pramenů. Zakomponoval do urbanismu areálu množství altánků a romantických vyhlídek, což podtrhlo stavební jednotu celku a výrazně dokreslilo atmosféru malých lázní konce 19. století.

 

Na objektech Švýcarský dům, Vilemínka, Nakládka, Jindřichův dvůr, Mattoniho vila a Ottův pramen byly v letech 2013 až 2015 provedeny základní zajišťovací (podepření konstrukcí) a vyklízecí práce (odstranění suti), bylo provedeno odvodnění objektů a dochází k postupné opravě poškozených konstrukcí. Na objektu Vilemína bylo v roce 2015 dozděno zdivo věže a obnoveno zastřešení. Na počátku roku 2016 byly provizorně zastřešeny odkryté části objektů Švýcarský dům a Jindřichův dvůr. Na objektu vila Austria čp. 28 byly v roce 2013 provedeny základní zabezpečovací práce a oprava střechy. Na objektu hotel Praha byly v roce 2012 provedeny práce spojené se základním statickým zajištěním budovy a opravou střechy.

Místo: Kyselka

Rejstříkové číslo ÚSKP: 21052/4-929

Vlastník: fyzické osoby