Kyselka, Mattoniho továrna

Areál Mattoniho továrny pochází z druhé poloviny 19. století. Vystavěn byl v historizujícím slohu a volně dotváří lázeňský areál.

Jedná se o volně stojící zděnou jednopatrovou budovu s nárožní hranolovou věží ukončenou osmibokou stanovou střechou. Vstup je krytý schodištěm do věže, schodiště kryje pultová střecha podpíraná jedním toskánským sloupem na arkádách. Věž člení sdružená (dvě nebo tři) půlkruhovitě ukončená okna, pod korunní římsou se nachází obloučkový vlys. Nároží věže je skosené s bosáží. Boční průčelí je dvouosé a má hrázděný štít s polovalbovou střechou krytou eternitem. Okna jsou obdélná, ukončená segmentem se třemi klenáky. Nároží jsou opět bosována. Průčelí do ulice o sedmi osách má v levé krajní ose rizalit se štítem, bosovaným nárožím, půlkruhovým záklenkem, šambránovou plochou a klenákem, v patře šambránu a klenák. Patra dělí kordonová profilovaná římsa. Vlevo od rizalitu se nachází přízemní přístavek o třech arkádových vysokých oknech.

 

 

Objekty jsou vlivem dlouhodobé absence údržby v nevyhovujícím stavu, část z nich (čp. 29, 35, 44, 56) není využívána. Objekt čp. 53 byl v roce 2013 opraven a v současnosti je využíván jako bytový dům. Byla dokončena celková rekonstrukce předního objektu Löschnerův pramen, který by od letošního roku měl sloužit jako muzeum.

Místo: Kyselka čp. 53

Rejstříkové číslo ÚSKP: 51304/4-930

Vlastník: právnická osoba