Seznam ohrožených nemovitých památek

Přestože většina lidí si je významu a hodnoty dědictví předků dnes vědoma, některé památky stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených. 

ohrožené památky v české republice

Seznam ohrožených nemovitých památek (na této stránce klikněte vpravo na "upravit kritéria" a zadejte svůj požadavek) zahrnuje kulturní památky ve smyslu zákona o státní památkové péči. Seznam je průběžně doplňován a aktualizován územními odbornými pracovišti, je tedy otevřený a nelze ho pokládat za úplný. Zařazení kulturní památky do seznamu není projednáno s vlastníky, kteří zůstávají

v anonymitě; nejde ani o jejich kritiku, protože v mnoha případech vinu za současný stav památky nenesou. Tento seznam není nabídkový katalog. Zájemce o získání a záchranu některé z uvedených kulturních památek musí sám vlastníka nalézt a kontaktovat, odborníci z NPÚ žádné podobné informace nezprostředkovávají. Podněty pro zařazení dalších ohrožených památek do seznamu adresujte Národnímu památkovému ústavu.

Památkový katalog (ÚSKP)

ohrožené světové památky (UNESCO)

zpět na památkový fond

Vybrané ohrožené památky

Patrová stavba klasicistního vzhledu situovaná v čele hospodářského dvora.

Silniční most přes potok Leska postaven v roce 1937.

Pozdně barokní drobná sakrální stavba ušlechtilého architektonického členění.

Rozsáhlý soubor barokních budov diferencované kulturněhistorické hodnoty.

Kvalitní sakrální architektura klasicistních rysů, tvořící výrazný orientační bod v zemědělské krajině.

Barokní areál mlýna se zachovanou dispozicí a autentickou hmotovou skladbou jednotlivých objektů.