Uchazeči o zápis na seznam památek UNESCO

Soupis památek a unikátních krajinných a historických celků, které se za Českou republiku ucházejí o zápis na seznam UNESCO.