Uchazeči o zápis na Seznam světového dědictví

Soupis památek a unikátních krajinných a historických celků, které se za Českou republiku ucházejí o zápis na seznam nejvýznamnějších světových památek.