Národní památkový ústav podepsal memorandum o spolupráci s Dunajskou univerzitou v Kremži

Dne 12. října 2021 podepsala generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková významné memorandum o mezinárodní spolupráci s Dunajskou univerzitou v Kremži (Donau-Universität Krems). S touto institucí, která je významným hráčem na poli evropského výzkumu a péče o hmotné kulturní dědictví, NPÚ spolupracuje již několik let. Memorandum tak stvrdilo další společné plány obou institucí.

Plánovaná spolupráce se bude opírat o:

  • vědu, výzkum a odborné činnosti
  • užívání, zachování a péči o hmotného kulturního dědictví
  • metody ochrany, zachování a rozvoj péče památek s mezinárodním statusem
  • nové nástroje pro poznání a digitalizaci hmotného kulturního dědictví
  • implementaci dlouhodobě získávaných výsledků a evropských standardů do péče o kulturní dědictví obou zemí

V oblasti odborného vzdělávání půjde především o strategický rozvoj mezinárodních multidisciplinárních týdenních letních a zimních škol Scola Telcz a o společné zapojení do letních škol kulturního dědictví pravidelně pořádaných Dunajskou univerzitou.

Naplňováním tohoto memoranda byl za rakouskou Donau-Universität jejím rektorem Mag. Friedrichem Faulhammerem pověřen Univ.-Prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus, děkan Fakulty vzdělávání, umění a architektury. Za NPÚ byla generální ředitelkou NPÚ Ing. arch. Naďou Goryczkovou pověřena náměstkyně pro památkovou péči NPÚ Dr. Jana Michalčáková Ph.D., Ph.D.

  • 19. 10. 2021