Zúčastněte se mezinárodní online konference archeologie středověku

Od 20. do 22. září 2021 proběhne 52. mezinárodní konference archeologie středověku ARCHAEOLOGIA HISTORICA 2021.

Hlavními organizátory celé konference jsou Pamiatkový úrad SR a Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Národní památkový ústav je spolupořadatelem. Konference s hlavním tématem Člověk a jeho životní prostor měla původně proběhnout v září roku 2020. Omezení v souvislosti s pandemií covid-19 však jejímu uskutečnění zabránila. I letošní odložená konference je z tohoto důvodu přesunuta do virtuálního prostředí a uskuteční se pouze on-line.

Ve třech konferenčních dnech zazní 35 příspěvků, cílených zejména do prostředí archeologického poznání středověku střední Evropy s přesahy do raného středověku i novověku. Součástí programu je také osm posterů. Také tentokrát se vlastním a trvalým výsledkem zasedání tradiční konference stane renomovaný sborník Archaeologia historica, který bude vydán v následujícím roce péčí Masarykovy univerzity Brno.

detailní program

Více informací naleznete zde.

  • 31. 8. 2021
    (aktualizováno 17. 9. 2021)