Přihlaste se do Památkové akademie třetího věku

Národní památkový ústav, Odbor edukace a dalšího vzdělávání v lednu roku 2022 otevře 2. běh dvouletého studia Památkové akademie třetího věku.

Studijní plán Památkové akademie nabízí praktické informace a rady, podněcuje seniory k dalšímu vzdělávání a případně je vybízí do dobrovolnických aktivit v oblasti ochrany památek.

Posluchači získávají ucelené informace o historickém vývoji vztahu člověka k památkám, jsou jim osvětleny základní pojmy a terminologie.

Památková akademie vytváří zároveň vlídné prostředí, které umožňuje seniorským účastníkům se setkávat se skupinou podobně naladěných lidí a tím napomáhá posilovat jejich sociální kontakty. Garant vzdělávacího programu a studijní konzultanti s lektory přistupují k seniorům s empatií, porozuměním a nadhledem daným osobními prožitými zkušenostmi. Při studiu jim nabízejí psychosociální oporu.

Ke studiu se může zapsat osoba starší 55 let. Žádné předchozí vzdělání v oboru není podmínkou. Zápisy pro chystaný ročník probíhají do vyčerpání kapacity.

Tematické okruhy výuky:

 • Historický vývoj vztahu člověka k památkám
 • Památky světového dědictví UNESCO a národní kulturní památky
 • Úvod do péče o movité kulturní památky
 • Základy péče o nemovité kulturní památky
 • Drobná sakrální architektura
 • Historie a znalectví nábytku
 • Typy depozitních fondů na objektech ve správě NPÚ
 • Péče o historický mobiliář, příklady z praxe
 • Úvod do archeologické památkové péče
 • Úvod do péče o památky lidové architektury
 • Vývoj historických zahrad a parků v ČR
 • Prezentace zpřístupněných památek
 • Interiérová instalace a expozice na objektech NPÚ
 • Spolupráce s policií České republiky při vyhledávání odcizených památek

Kdy: 1x měsíčně, vždy v pondělí v čase od 9.30 do 13.30 hodin

Kde: v sídle Národního památkového ústavu v Liliové 219/5, Praha 1 – Staré Město.

Cena: 1200 Kč za jeden školní rok

V rámci výuky jednoho ročníku může student absolvovat až 14 přednášek, 3 exkurze do vybraných objektů ve správě Národního památkového ústavu a letní jednodenní workshop Písařské dílny v Sázavském klášteře.


Bližší informace o studiu, jeho obsahu, způsobu přihlášení a úhradě školného Vám poskytne:

Mgr. Kateřina Pávková, garant Památkové akademie třetího věku, odbor edukace a dalšího vzdělávání na e-mailu: pavkova.katerina@npu.cz nebo na tel.: 724 663 598.

Přihlášku do kurzu naleznete zde.

 • 17. 8. 2021