Novinky na památkách 2021

V letošním roce se návštěvníci mohou těšit na nespočet nových prohlídkových tras, expozic a dalších novinek. Mnoho památkových objektů či areálů prošlo obnovou či rekonstrukcí a po dlouhé době se tak otevírá dlouho rekonstruovaná Vrchnostenská zahrada na hradu Pernštejn či obnovená hlavní budova zámku Veltrusy. Zcela poprvé bude možné navštívit opravený selský dvůr u Matoušů v Plzni nebo nově obnovený Jurkovičův palác na hradě Kunětická hora.

Nové prohlídkové trasy a rekonstruované objekty

 • Selský dvůr u Matoušů v Plzni-Bolevci

Letos se veřejnosti vůbec poprvé zpřístupní celý areál, ve kterém od roku 2019 probíhala obnova. Opraveno bylo všech pět budov včetně dvora a sadu. V obytném stavení je expozice, která s doprovodem průvodce přibližuje každodenní život rodiny sedláka na Plzeňsku na přelomu 19. a 20. století. V sýpce je volně přístupná expozice Cesta obilí.


Pohled na dvůr se sýpkou

 • Hrad Pernštejn

Na konci května budou zpřístupněny několik let rekonstruované osvícenské zahrady na svazích pod státním hradem Pernštejn. Návštěvníci se budou moci projít zahradou v podobě, jakou měla krátce po roce 1800 a zároveň budou moci zhlédnout nově otevřenou expozici s názvem Cesty do krajin ticha: Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství. Expozice je zaměřena na vznik takzvaných anglo-čínských zahrad, které ve střední Evropě od druhé poloviny 18. století nahrazovaly zahrady francouzské. 


Letecký pohled na Vrchnostenskou zahradu

 • Zámek Vimperk

Na konci května bude ukončena obnova Horního zámku ve Vimperku a následně od počátku června bude zpřístupněno Muzeum Vimperska a nová prohlídková trasa, která seznámí s rodem Novohradských z Kolovrat. Cílem projektu byly záchrana a uvedení Horního zámku do stavu, kdy se stane atraktivním turistickým cílem pro návštěvníky Šumavy – s restaurovanými prostory, důstojným návštěvnickým a provozním zázemím, modernizovanými expozicemi Muzea Vimperska a reprezentativními návštěvnickými trasami. V jednadvaceti místnostech muzea bude představeno osmnáct rozličných témat. Modernizované expozice o knihtisku a sklářství doplní místnosti věnované Zlaté stezce, lovu a lovectví, sportu a turismu či Šumavě a Vimperku ve výtvarném umění. Připraveny jsou také prostory pro dočasné muzejní i galerijní výstavy. Prohlídková trasa se zaměří převážně na období Novohradských z Kolovrat.


Modernizované expozice v Muzeu Vimperska

 • Zámek Veltrusy

Na konci července se veřejnosti otevře hlavní budova zámku Veltrusy, která prošla náročnou stavební a restaurátorskou obnovou po povodních. Vedle komplexní obnovy budou instalovány vzácné papírové tapety na své původní místo v Malém čínském kabinetu a do Staré ložnice s erby se vrátí původní malované hedvábné tapety. Obnovy se dočkala také sala terrena a hlavní schodiště do zámku. Restaurováním a konzervací prošlo bezmála 2000 položek mobiliáře. V rámci oprav budou zpřístupněné i nové prohlídkové trasy včetně interaktivní naučné dílny.

Zlaté časy ve službách císařovny:

Tento okruh přiblíží podobu zámku v době vlády Marie Terezie, v jejíchž službách působil i jeho majitel Rudolf Chotek. Na jeho pozvání roku 1754 císařovna se svým manželem zdejší zámek navštívila a přespala v něm. Vzpomínku na tuto mimořádnou událost uchovává dodnes Salon Marie Terezie, který bude součástí tohoto okruhu.

Rodinný život pana hraběte:

Soukromé pokoje hraběte i jeho starších dětí přenesou návštěvníky do 20.–60. let 19. století, kdy se zámek stal oblíbeným letním sídlem Jindřicha Chotka a jeho početné rodiny. Návštěvníci se dozví, jak vypadal rodinný život tehdejší aristokracie.

Zámecké laboratorium:

Proč se vlastně staráme o staré budovy a jejich vybavení? Jak taková památka vzniká, co ji ohrožuje a jak bojovat za její záchranu? Tato témata rozkrývá Zámecké laboratorium – interaktivní a multimediální naučná dílna v prostorách bývalého špejcharu. Návštěvníci získávají příležitost nahlédnout pod pokličku běžného provozu památky, seznámí se s historií její obnovy a vyzkoušejí si práci badatele, archeologa nebo restaurátora. Expozice bude přístupná návštěvníkům; současně bude sloužit jako prostor pro edukační programy, workshopy a semináře zaměřené na témata památkové péče a restaurování.


Detailní pohled na malby v hlavní budově zámku Veltrusy

 • Hrad Kunětická hora

Na hradě Kunětická hora se otevírá čerstvě renovovaný západní Jurkovičův palác. Veřejnost bude mít možnost tuto část hradu navštívit zcela poprvé. V rámci projektu Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva se obnovovala také 6. brána a prvorepubliková dřevěná veranda. Řešení vychází z dochované historické dokumentace, která při své realizaci v první polovině minulého století navazovala na projekt architekta Dušana Jurkoviče.


Letecký pohled na západní část hradu s Jurkovičovým palácem

 • Zámek Litomyšl

Zámek za Valdštejnů

Prohlídková trasa bude časově zahrnovat období od vystavění zámku Pernštejnypo Valdštejny-Vartenberky, tedy do poloviny 19. století. Oproti současně prezentovanému svozovému mobiliáři bude v co největší míře využit mobiliář kmenový. Prohlídka bude zpřístupněna s otevřením objektu.

Zámek za Thurn-Taxisů

Tento okruh bude časově zahrnovat období od roku 1855 do roku 1945 a připomene jeho poslední šlechtické majitele Thurn-Taxisy, kterým sloužil jako letní sídlo. Neopomene se zde návštěva samotného rakouského císaře Františka Josefa I. Zmíněn bude také příběh císařovy švagrové Heleny Bavorské, která se provdala do rodu Thurn-Taxisů. Prohlídka bude zpřístupněna od července.


Prohlídkový okruh Zámek za Valdštejnů

 • Zámek Náchod

Zámek za Piccolominiů

Prohlídková trasa, která bude zpřístupněna s otevřením objektu, se zaměří na postavu Ottavia II. Piccolomini a bude členěna na reprezentační prostory, soukromý byt Ottavia II. a byt jeho matky Anny Viktorie. Směr prohlídkové trasy bude oproti nynějšímu stavu otočen.

Zámek za Schaumburgů

Další prohlídková trasa bude zaměřena na knížecí rod Schaumburg-Lippe, který Náchod vlastnil ve 2. polovině 19. století, a to zejména na Viléma Karla Augusta ze Schaumburg-Lippe a jeho manželku Bathildis Amalgunde. K jejímu otevření dojde v červenci.


 • Zámek Libochovice

Hraběcí rod Herbersteinů

Proměněná prohlídková trasa představuje poslední majitele zámku. Na základě archivních dokumentů a fotografií se podařilo nainstalovat velkou herbersteinskou jídelnu a vrátit jí původní podobu i s mobiliářem a rodinným jídelním servisem, který byl doposud uschován v zámeckých depozitářích. Prohlídka bude zpřístupněna s otevřením objektu.

Knížecí rodina Dietrichsteinů

Druhý reinstalovaný okruh na zámku Libochovice bude pro návštěvníky otevřen v průběhu léta a bude věnován knížecí rodině Dietrichsteinů. V autentických prostorách přiblíží jak období baroka, tak jednotlivé majitele zámku a jejich životy.


 • Zámek Benešov nad Ploučnicí

Na zámku v Benešově nad Ploučnicí probíhá od roku 2020 obnova přízemního prostoru severní věže horního zámku. Restaurátorské práce se zaměřují na renesanční strop s původní výmalbou s motivy rostlin. Místnost, která sousedí s prodejnou vstupenek a zároveň turistickým informačním centrem, bude návštěvníkům přístupna v průběhu léta 2021. Slavnostní otevření bude spojeno se zahájením výstavy o šlechtických rodech. Obnova přízemí severní věže symbolicky uzavře 30letou komplexní obnovu horního zámku. 


 • Hrad Uherčice

V říjnu 2021 otevře své dveře i nová prohlídková trasa na státním zámku v Uherčicích, který v současnosti prochází rozsáhlou a náročnou památkovou obnovou. Během restaurování této památky evropského významu, byla obnovena také část interiérů, které byly stavebně upraveny během první poloviny 19. století, kdy vlastnil zámek důležitý osvícenec a sběratel umění knížete Odoardo Collalto et San Salvatore. Do těchto privátních prostor, včetně opraveného zámeckého sálu, se budou moci návštěvníci zámku podívat vůbec poprvé od jeho zpřístupnění veřejnosti v 90. letech 20. století.


 • Zámek Vranov nad Dyjí

Nový prohlídkový okruh zavede návštěvníky na středověkou strážní věž, která stála původně samostatně a přiléhala k vysoké obvodové hradbě. Její přízemí sloužilo ve středověku jako vězení, samotný vchod do věže byl umístěn v úrovni druhého patra. Současné vstupy v přízemí vznikly až ve 20. století a zůstanou zachovány. Návštěvníci, kteří do nově opravené věže vstoupí, se nejprve ocitnou ve zmiňovaném vězení, kde si prohlédnou zamřížovaný otvor v klenbě, kterým byli odsouzenci do věže po laně spouštěni. Na vrchol 24 metry vysoké věže je zavede celkem 109 schodů. Nová kovová konstrukce vyhlídkové plošiny pak umožní rozhlédnout se do okolí, tedy nejen na sousední zámecké střechy, přístupový most, zahrady a kapli, ale čekají je nebývalé pohledy na meandr řeky a městečko pod zámkem.


 • Hrad Veveří

V obnovené prohlídkovém okruhu budou od července zcela nově prezentovány čtyři reprezentační místnosti. Ve třech místnostech budou instalovány nové látkové tapety a v další probíhají restaurátorské práce na nástěnných malbách. Všechny tyto místnosti budou vybaveny mobiliářem zapůjčeným z depozitářů hradů a zámků NPÚ. Celá prohlídková trasa bude koncipována do období 1. pol. 19. století, do období, kdy hrad Veveří vlastnil princ Gustav Vasa – syn sesazeného švédského krále v období napoleonských válek.


 • Zámek Jindřichův Hradec

Pro rodiny s dětmi ve věku 3 až 8 let si zámek přichystal novinku v podobě dětské prohlídkové trasy „Jindřichův Hradec očima  černínských dětí“, která zahrnuje prohlídku jednoho z dochovaných šlechtických apartmá zámku s jídelnou, ložnicí rodičů, ale také s učebnou a dětským pokojem situovaným do doby první poloviny 19. století. Od srpna v Zámecké galerii poběží výstava s názvem Korunovační klenoty na dosah.


 • Hrad Nové Hrady

Hrad nabídne novou prohlídkovou trasu bez průvodce v hradním příkopu, jehož existence je doložena v 2. polovině 13. století. V kulturním programu letošní sezony nebudou chybět oblíbené noční prohlídky na téma Hrabě Jan Nepomuk v toku osvíceného času v termínech 21. 7. a 28. 10.


 • Klášter Zlatá Koruna

Novinkou budou speciální prohlídky pro rodiny s dětmi se zlatokorunským opatem. Zpřístupněna bude místnost s mnišskými toaletami. Prohlídkovou trasu navíc obohatí unikátní exponát – barokní lékárna, kterou Ministerstvo kultury vykoupilo pro NPÚ za 5 mil. Kč od soukromého majitele. Jedná se o jednu z nejzachovalejších barokních lékáren ve střední Evropě.


Nové expozice

 • Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Na jaře 2019 započala stavební obnova tvz. Pluhovských domů, kde vznikla nová interaktivní muzejně-galerijní expozice relikviáře svatého Maura, multifunkční sál, edukační učebny, prostory pro workshopy, nová pokladna s rozšířeným zázemím pro prodej suvenýrů, šatnou, sociálním zázemím pro návštěvníky a v neposlední řadě také kavárna ve francouzském stylu odkazující na poslední frankofonní šlechtické majitele. Stavební obnova Pluhovských domů, vznik nové expozice a přípravy na přesun jedné z nejcennějších zlatnických památek v České republice – relikviáře svatého Maura – do prostor s nejvyšší bezpečnostní ochranou patří k významným počinům. Předpokládaný termín otevření nové expozice pro veřejnost je podzim 2021.


 • Zámek Valeč

V roce 1967 byly sejmuty vzácné gotické fresky z kostela sv. Wolfganga v městě Doupov. Jednalo se o záchranu původní výzdoby z roku 1513 z důvodu plánované likvidace kostela i celého města při vzniku vojenského újezdu Hradiště. Fresky byly v 60. letech minulého století a na začátku 21. století postupně restaurovány. Do roku 2021 byly vystaveny v expozici na státním hradě Švihov. V rámci scelování mobiliáře byly fresky převedeny do fondu státního zámku Valeč, který má k zaniklému Doupovu nejblíže a disponuje dostatkem nevyužitých prostor k jejich instalaci. Od začátku roku 2021 probíhá jejich transfer na zámek Valeč, kde budou vystaveny v Hubertově sále. Replika kaple sv. Wolfganga ze zaniklého města Doupov představí pašijový cyklus. Původně celý cyklus obsahoval 25 polí, dochovalo se však jen 18 z nich. Cyklus bude doplněn freskami znázorňujícími sv. Vavřince, sv. Annu Samotřetí se sv. Kateřinou,  sv. Barboru a sv. Markétu Antiošskou. Předpokládaný termín otevření nové expozice pro veřejnost je červen 2021.


 • Zámek Březnice

Na pozadí nejvýznamnějších událostí, které se udály v období renesance na zámku Březnice, představí nová multimediální a interaktivní expozice jednu z nejcennějších památek zámku, kterou je cyklus renesanční grafiky Kolowratská svatba vytvořený významným evropským malířem Zikmundem Elsasserem z roku 1580. Cyklus byl vyhotoven na objednávku Ferdinanda II. Tyrolského u příležitosti svatby jeho dvořana Jana Libštejnského z Kolowrat a dvorní dámy Filipíny Welserové Kateřiny z Baymundu. V důsledku příbuzenských svazků Welserů a Kolowratů se cyklus ocitl na březnickém zámku. Předpokládaný termín otevření expozice pro veřejnost je říjen 2021.


 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

V průběhu tohoto roku bude do kaplí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě instalován mobiliář sakrální povahy z depozitářů Národního památkového ústavu. Některé předměty budou veřejnosti představeny vůbec poprvé. Vedle obměny ve stálé expozici přízemí kostela je ve spodních prostorách umístěna panelová výstava připomínající zaniklé vesnice severozápadních Čech.


 • Zámek Velhartice

V budově hradního pivovaru od května nová interaktivní expozice Krajina míru, pole války, která seznámí s průběhem a důsledky 30. leté války v západních Čechách. Výstava bude veřejnosti zpřístupněna od 1. června.


 • Hrad Lipnice

V hlavní sezoně bude zveřejněna výstava Lipnická bible 1421–2021, která bude prezentovat výjimečnou rukopisnou bibli dokončenou na Lipnici v roce 1421. Originál bude zapůjčen ze sbírek washingtonského Museum Of The Bible.

 • 17. 5. 2021