Nenechte si ujít mezinárodní online konferenci o památkách a památkové péči v Československu

Ve dnech 26. až 29. dubna 2021 proběhne živě vysílaná konference na YouTube s názvem Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století. Konference se zaměří na přístup k památkám, vývoj památkové péče, klíčová témata a určující osobnos­ti oboru v zemích střední Evropy po roce 1945.

Období po druhé světové válce přineslo v mno­ha ohledech pokračování starších konceptů, ale také redefinování přístupů k památkám a posuny vý­znamů, které se jim připisovaly nebo připisují. Ve společnosti, právu, expertním diskursu i lokálním kontextu docházelo k aplikování stávajících mechanismů i novému pojímání památek, památkové péče a přístupu k minulosti vůbec. Středoevropský prostor Československa, Polska, Maďarska a východní části Německa byl po zkušenosti druhé světové války a nacismu po roce 1945 konfrontován s limitova­nou demokracií a posléze až do konce 80. let s komunistickou diktaturou.

Konference přiblíží jednotlivé kauzy, případové studie či obecnější příspěvky s interdisciplinárním přesahem, které charakterizují památkovou péči v kontextu politických změn druhé poloviny 20. století ve střední Evropě.

Detailní program konference v ČJ

PROGRAM S ANOTACEMI v ČJ

Detailní program konference v AJ

PROGRAM S ANOTACEMI v AJ

 

Online konference je veřejná, zájemci pro zasílání bližších informací o programu se mohou registrovat zde.

 

ODKAZY NA ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ:

 

živé vysílání v češtině

živé vysílání v angličtině


Konferenci připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Ústavem dějin umění Akademie věd ČR a Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

 

Mediálním partnerem konference je časopis PROPAMÁTKY.   

  • 19. 4. 2021

Související akce