Seminář s odborníky z Římského institutu restaurování proběhl „na dálku“

Ani složitá pandemická situace, které čelí svět již od počátku roku 2020, nezabránila na konci listopadu téhož roku Národnímu památkovému ústavu dále školit své pracovníky v rámci projektu Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Další z řady seminářů se zahraničními lektory byl tentokrát připraven za spoluúčasti italských odborníků z Římského institutu restaurování (Istituto superiore per la conservazione ed il restauro) při Ministerstvu kultury a turistiky (MIBACT) Italské republiky), specializujících se na oblast restaurování a konzervace uměleckých děl a kulturních památek. O své zkušenosti a odborné znalosti se s našimi kolegy podělili profesorka Simona Pannuzi a archeolog Bruno Mazzone. Protože složitá epidemiologická situace neumožnila návštěvu italských odborníků v Praze, byl celý seminář zorganizován pomoci online platformy ZOOM Business.

Tematicky byl zaměřen na aktuální problémy architektonického dědictví, bezpečnost práce při restaurování, archeologii, archeometrii, restaurování a konzervování uměleckých děl a památkových objektů.

Pan archeolog Bruno Mazzone posluchače seznámil na konkrétních příkladech s aktuálními problémy památkové péče v Římě. Vybral si k tomu objekt bývalé ženské věznice, který prošel rozsáhlou obnovou a byl přestavěn pro účely právě tohoto institutu. Ukázalo se, že v části objektu stále zůstaly zachovány stopy po minulosti, tj. po původní funkci objektu, ale zároveň tato rozsáhlá citlivá obnova vtiskla budově funkci novou, čímž ji vrátila opět do života. Jeho druhá přednáška se věnovala problematice restaurátorských ateliérů in situ. Restaurátorské hutě jsou zvláštním pracovním místem, kde jsou kladeny zvýšené nároky především na bezpečnost. Prvotním předpokladem pro hodnotné restaurátorské zásahy je totiž vytvoření adekvátních podmínek pro restaurátorskou práci.

Paní profesorka Simona Pannuzi ve svých příspěvcích prezentovala multidisciplinární praxi v archeologii. Na příkladu raně středověkých okenních transennů v kostele S. Sabina v Římě byly představeny nové možnosti materiálových studií a procesů objasňování technologických postupů, které vedou k významným zjištěním v oblasti raně středověkých štuků, jež jsou dnes již nezbytné pro zajištění vhodného restaurátorsko-konzervátorského přístupu.

Přes určité počáteční technické problémy způsobené především nekvalitním internetovým připojením, se nakonec podařilo celodenní seminář zvládnout ke všeobecné spokojenosti, což dokládají také reakce většiny ze 115 online posluchačů.

  • 30. 11. 2020