Vědecká rada generální ředitelky NPÚ se na svém posledním zasedání zabývala řešením fasád Invalidovny

Vědecká rada generální ředitelky NPÚ je vrcholným poradním orgánem NPÚ. Na svém 28. zasedání konaném 11. 2. 2021 se mimo jiné seznámila s předloženými návrhy možného řešení fasád přístaveb národní kulturní památky Invalidovna, z nichž posuzovala dvě materiálové varianty – strukturovaný beton a lehané sklo. Po rozsáhlé diskusi přistoupila k hlasování s následujícími závěry.

Vědecká rada žádnou z předkládaných variant neodmítla ani většinově nepreferovala. Nejvyšším počtem hlasů členů vědecké rady se přiklonila k názoru ponechat materiálové i výtvarné řešení na architektovi Petrovi Hájkovi. Současně uvítala další snížení obou přístaveb, které v nově předloženém návrhu nepřekračují ve svém nejvyšším bodě hřeben bočních křídel Invalidovny. Generální ředitelka závěry své vědecké rady respektuje a jejím doporučením se bude řídit.

Vědecká rada na svém 28. zasedání současně jednoznačně podpořila prohlášení hotelu InterContinental jako nejvýznamnější brutalistní architektury v České republice za kulturní památku a také zamítavý postoj NPÚ k výstavbě objektu „brand store“ na náměstí Miloše Formana.

  • 25. 2. 2021