V Českém Krumlově vzniká nová zámecká galerie

Proměna barokní budovy tak zvané mincovny na druhém nádvoří státního hradu a zámku Český Krumlov pokračuje už třetím rokem, nyní je téměř u konce. V interiérech prvního patra pozvolna vzniká nová zámecká galerie, hotová je vnější fasáda. Předpokládaný termín dokončení celkové obnovy interiérů prvního patra a fasádního pláště mincovny je stanoven na konec letošního roku a vyžádá si celkem 46, 7 milionu korun.

Řemeslníci dokončují interiéry prvního patra, kde dochází k obnově původní malířské výzdoby. Vnitřek galerie tak získá historickou podobu z přelomu 19. a 20. století s šablonovou výmalbou, kachlovými  kamny, dřevěnými prkennými a kazetovými podlahami či fládrovanými dveřmi. Součástí výstavních prostor bude i moderní technologická výbava, klimatizace a bezpečnostní závěsný systém na obrazy. Návštěvnický komfort umocní nové toalety a odpočinková zóna.

Výrazně se promění i vzhled budovy. Při pohledu od řeky Vltavy je už vidět hotová vnější fasáda. Orkovou barvu z konce 19. a počátku 20. století nahradily původní odstíny šedé, které odpovídají době vzniku stavby před první polovinou 18. století. Dřevěné okenice získaly původní zelený nátěr, ve spodní části přibyla dřevěná konstrukce pro popínavé růže.

Kromě restaurovaného interiéru někdejší mincovny se návštěvníci mohou těšit na připravované sezónní výstavy. Vůbec první je naplánována na jaro roku 2022, kdy bude provoz zámecké galerie slavnostně zahájen. Expozice bude věnovaná šlechtickým slavnostem a zábavám od 16. do 19. století a bude stěžejní aktivitou dalšího ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů, který se tentokrát zaměří na šlechtické festivity. Příprava výstavy je v plném proudu. Aktuálně na ní již pracuje kurátorský tým pod vedením zkušené Duni Panenkové, který má dokončen základní koncept výstavy. Zčásti je hotový i podrobný scénář, vytipované jsou i hlavní předměty. Pocházet budou z Čech, Moravy i zahraničí, zejména však ze zámeckých a hradních sbírek Národního památkového ústavu. Kurátory čeká detailní výběr exponátů, některé ještě projdou rukama restaurátorů. Návštěvníci uvidí třeba předměty ze zámeckých divadel či operních představení, příbory a poháry pro výjimečné společenské příležitosti či lovecké zbraně a další zajímavé exponáty.     

Stavební a restaurátorská obnova interiérů prvního patra a fasádního pláště budovy mincovny si celkem vyžádá 46,7 milionu korun.

Na zámku v Českém Krumlově letos zrestaurují i západní fasádu hrádku, což je nejstarší část areálu, stavbaři opraví i některé omítky na věži. Když Krumlov získá dotaci, zahájí letos poslední fázi obnovy Horské zahrady nad Rybářskou ulicí a příští rok otevře zahradnické muzeum v prostorách takzvaného Paraplíčka.