Přednášková činnost v roce 2021

Pardubické pracoviště Národního památkového ústavu již na začátku roku 2021 naváže na svoji přednáškovou činnost. Pokud epidemiologická situace dovolí, budou se první akce konat v únoru a březnu, a to pod záštitou Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové a Městské knihovny Litomyšl.

Specialista na památky zahradního umění posluchačům představí doposud nepopsaný potenciál historické zeleně ve dvou městech majících hodně společného. Jak v Litomyšli, tak v Moravské Třebové se dochovaly rajské dvory klášterů, zahrady renesančních zámků  i zajímavé zahrady rodinných vil. Představeny budou nejzajímavější prvky zeleně z pohledu památkové péče. Například veřejnosti méně známá barokní kulturní krajina v Moravské Třebové, unikátně dochovaná prvorepubliková zahrada v Litomyšli, více jak sto let starý skleník v soukromé zahradě v Moravské Třebové, nedochovaný urnový háj v Litomyšli a prostor dostanou i zajímavé dřeviny v obou městech.  Více o vývoji zahradní architektury v historických městech se dozví posluchači již 26. února v Moravské Třebové a 18. března v Litomyšli.

Velice zajímavý pohled na potenciál městské památkové rezervace v Litomyšli představí dne 22. února 2021 i specialistka na památkový urbanismus. Posluchači se seznámí s vývojem stavební architektury od středověku do současnosti, včetně ojedinělých detailů. Zejména o specifiku 186 kulturních památek (včetně statku světového dědictví UNESCO) na relativně malém území, ale i o unikátním spojení zdejší historické a kvalitní soudobé architektury, díky níž je Litomyšl označovaná za Mekku moderní architektury.