Vědecká rada generální ředitelky NPÚ posuzovala studii využití Invalidovny ve variantách

Vědecká rada generální ředitelky NPÚ je vrcholným poradním orgánem NPÚ. Na svém 27. zasedání konaném 11. 11. 2020 posoudila studii využití národní kulturní památky Invalidovna. Po rozsáhlé diskusi přistoupila k hlasování s následujícími závěry.

Vědecká rada jednomyslně podpořila program využití Invalidovny v rozsahu studie využití zpracované Ateliérem Petr Hájek Architekti. Stejně tak jednomyslně podpořila možnost rozšíření Invalidovny formou přístaveb k slepým štítům původní barokní stavby v prodloužení východního a západního křídla. Rozsáhlou diskusi vedla nad předloženými variantami řešení přístaveb. Nadpoloviční většinou schválila sníženou variantu původního návrhu Ateliéru Petr Hájek Architekti prezentovaného i na webových stránkách NPÚ. Výraznou většinou schválila požadavek variantních řešení fasád přístaveb, která budou předložena VR k projednání na jejím 28. zasedání v lednu 2021. Generální ředitelka závěry své vědecké rady respektuje a jejími doporučeními se bude řídit.

  • 17. 11. 2020