Vědecká rada generální ředitelky NPÚ má nového předsedu

Vědecká rada generální ředitelky NPÚ je vrcholným poradním orgánem NPÚ. V souladu se statutem Vědecké rady byl s účinností k 10. 11. 2020 jejím novým předsedou generální ředitelkou jmenován dosavadní člen VR PhDr. Richard Biegel, PhD.

Richard Biegel je uznávaným historikem architektury, který svou profesní dráhu začínal v památkové péči, v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti pro střední Čechy. V současné době přednáší na Ústavu pro dějiny umění Filosofické fakulty University Karlovy, který také od roku 2014 v pozici ředitele vede. Je autorem a spoluautorem řady publikací a výzkumných projektů zaměřených především na historický urbanismus, barokní architekturu a architekturu 19. a 20. století. Dlouhodobě se vyjadřuje k zásadním otázkám památkové péče nejen na území hlavního města Prahy. Je členem Českého národního komitétu ICOMOS a místopředsedou Klubu za starou Prahu.

  • 17. 11. 2020