Knižní tipy pro čtení na doma

Pro zpříjemnění izolovaných dnů jsme pro vás připravili výběr nejzajímavějších knižních titulů z dílny Národního památkového ústavu. Na své si přijdou například milovníci historie, dějin umění, architektury a urbanismu, ale i rodiče s dětmi.

Veškeré publikace lze zakoupit na našem e-shopu.

Po stopách Valdštejnů

Petra Načeradská

Valdštejnové patří mezi naše nejznámější a nejvýznamnější šlechtické rody. Národní památkový ústav spravuje vícero objektů spojených s jejich jménem, především zámky Mnichovo Hradiště, Duchcov, Kozel a Litomyšl, v jejichž sbírkách se nachází množství památek na tuto rodinu. Obrazová publikace, vycházející v rámci dlouhodobého projektu Po stopách šlechtických rodů, využívá bohaté fondy Národního památkového ústavu k ilustraci dějin Valdštejnů v Čechách – a to včetně jejich každodenního života. Na kvalitních fotografiích tak čtenář uvidí nejen portréty všech významných členů rodu a reprezentační umělecká díla z jejich majetku, ale i předměty zcela soukromého charakteru. Většina je publikována vůbec poprvé a některé zůstávají z důvodu ochrany nadále skryty v depozitářích.

Zakoupit knihu


Ostravská sídliště. Urbanismus | architektura | umění a památkový potenciál

Martin Strakoš

Publikace pojednává o hromadné bytové výstavbě 2. poloviny 20. století na území města Ostravy. Podrobně analyzuje sídlištní celky, které na území města vznikaly od 40. až do 80. let minulého století. V úvodu se věnuje obecným aspektům vzniku sídlišť, problematice jejich výstavby, konstrukcím a typům domů, chronologickému rozdělení sídlišť a také jejich současné stavební podobě a památkovému potenciálu jednotlivých prvků i celých souborů. Kniha Ostravská sídliště zaznamenává fenomén sídlišť napříč zvoleným obdobím bez ohledu na kvalitativní úroveň zástavby. Jedná se o první celkový přehled sídlištní zástavby velkoměsta na území České republiky.

Ukázka knihy

zakoupit knihu


Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Petr Pavelec | Martin Gaži | Milena Hajná (edd.)

Kolektivní monografie se zabývá evropskou diplomacií v dlouhém časovém období od středověku do druhé poloviny 20. století. Jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří vlastnili panství na území českých zemí a vystupovali v roli zástupců panovníka či státu. V knize jsou zmíněny především ty osobnosti, jež po sobě zanechaly kromě významného otisku v politické historii také umělecké, architektonické, písemné či osobní památky související se jejich zahraničním působením. Publikace propojuje „portréty“ předních diplomatů s „portréty“ věcí, zdánlivě němých svědků jejich zahraničních aktivit. K pochopení šíře těchto souvislostí výrazně přispívá více než 800 obrazových příloh. Autoři jednotlivých kapitol, specialisté z Národního památkového ústavu i akademické obce, čtenářům předkládají široké spektrum mezioborových studií a rozkrývají tak netradiční perspektivu výzkumu evropské kulturní historie.

zakoupit knihu


Dějiny evropské architektury I.

Václav Mencl

Jde o autorovo poslední, dodnes nepublikované dílo, v němž zúročil své celoživotní zkušenosti a podal dosud nejobsáhlejší výklad vývoje architektury, zasazený do slohových, historických i filosofických souvislostí. Jednotlivé díly knihy budou vycházet postupně v letech 2019–2022. První díl pojednává o architektuře nejstarších civilizací v Mezopotámii a v Egyptě, přibližuje umění Kréty, řeckého kmene Dórů i umění Chetitů a vrcholí v době achaimenovských králů v Persii.

zakoupit knihu


Nové realismy. Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945

Ivo Habán (ed.)

Kniha otevírá doposud nezpracované téma českého a slovenského dějepisu umění. Je výstupem více než tříleté spolupráce 13 badatelů a badatelek z České republiky, Slovenska a USA. Zabývá se zmapováním, definováním a interpretací moderních realistických přístupů ve výtvarném umění a fotografii, které sleduje v obrysech multietnického prostoru někdejšího Československa 20.–40.let 20. století. Nové realismy jsou představeny jako svébytná alternativa ke klasické moderně i avantgardě.  Ačkoli se většinová umělecká produkce v českých zemích a na Slovensku ve sledovaném období orientovala především na Francii, existoval zde i pozoruhodný proud nových realistických přístupů, které odpovídaly soudobému dění na evropské či americké scéně. Jejich nositeli byli často příslušníci etnických minorit, někteří z nich donedávna považovaní lineární modernistickou optikou spíše za outsidery. Rozšiřující mezioborové kapitoly jsou věnovány vybraným souvislostem filmu, literatury a hudby.

Ukázka knihy

zakoupit knihu

 


Tajemství Libosadu

Petr Hudec

Robert je v Kroměříži na prázdninách u prarodičů. Při návštěvě Květné zahrady se díky paměti stromů ocitá v době zbudování Libosadu. Má možnost objevovat podobu, významy a krásu zahrady v míře, jak to její dnešní stav bezezbytku neumožňuje. Prostředkem k tomu jsou setkání s kamarády Bohdankou a Johanem i dalšími lidmi: zahradníky, umělci, urozenými hosty, a dokonce i budovatelem Libosadu biskupem Karlem. Současně v Robertově příběhu ožívají a znovu se odehrávají staré mýty.

ukázka knihy

zakoupit knihu
 


Další inspiraci pro čtení najdete v našem knižním katalogu novinek na rok 2020/2021.

knižní katalog 2020/2021


 

  • 26. 10. 2020
    (aktualizováno 27. 1. 2021)