Památková akademie třetího věku nabízí exkurze do objektů NPÚ

Od září se seniorům naskýtá příležitost navštěvovat Památkovou akademii, která nabízí zajímavé přednášky a exkurze po památkách Národního památkového ústavu. Akademii lze absolvovat i distančně prostřednictvím videonahrávek. 

První exkurze proběhly v Palácových zahradách pod Pražským hradem a v hospitálu Kuks s tématem „Každodenní péče o historickou zahradu v průběhu roku z pohledu zahradníka – specialisty“. Další exkurze proběhnou v příměstských památkových zónách v okolí Prahy a v pražské Invalidovně s tématem „Úvod do městské archeologie a archeologie v krajině“.

Památková akademie třetího věku na exkurzi v areálu hospitálu Kuks

Výklad je seniorům přenášen do sluchátek pomocí tlumočnického zařízení, což umožňuje dodržet rozestupy a distančně řídit celý program. Seniorům, kteří se i přes to nemohou ze zdravotních či preventivních důvodů programů účastnit, jsou k dispozici videonahrávky přednášek. Prezenční účast na přednáškách si taktéž budou moci v budoucnu nahradit. K dispozici je taktéž koordinátorka programu, která udržuje korespondenční kontakt.

Národní památkový ústav si uvědomuje, jak důležité je v dnešní době udržení kontaktu se seniory. Vzdělávání této cílové skupiny neplní pouze funkci výchovně-vzdělávací, nýbrž i sociální. Jedná se o podporu psychického zdraví a kvality mezilidských vztahů, sociálních kontaktů. Památková akademie si i nadále klade za cíl kvalitně vzdělávat seniory v oblasti praktické památkové péče, rozšiřovat jejich dosud již nabyté vědomosti a znalosti. Studijní plán je sestaven tak, že umožňuje aplikaci znalostí v běžném životě. Posluchače podněcujeme a vedeme i k dobrovolnictví v oblasti památkové péče, nabízíme jim konkrétní možnosti, jak se mohou jako dobrovolníci zapojit do ochrany našeho kulturního dědictví. S některými posluchači, absolventy prvního ročníku, byly nedávno uzavřeny smlouvy o dobrovolnické činnosti v Národním památkovém ústavu. Budou pomáhat při údržbě a úklidu zahrad a také při dokumentaci památek.

Pro více informací prosím kontaktujte:

  • Bc. Kateřina Pávková, NPÚ, generální ředitelství, tel. 724 663 598, pavkova.katerina@npu.cz, garant vzdělávacího programu Památková akademie
  • Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D., generální ředitelství, tel. 778 716 567, samojska.katerina@npu.cz vedoucí Odboru edukace a dalšího vzdělávání NPÚ

 

  • 1. 10. 2020