Výstava o bečovském relikviáři sv. Maura bude k vidění v Paříži i v Belgii

Od 18. do 20. září 2020 bude výstava o relikviáři sv. Maura umístěna v Českém centru v Paříži při Dnech evropského dědictví jako součást oslav 35. výročí svého objevení. Započne tak mezinárodní výstavní projekt „Devět století výstavní historie“, který přibližuje spojení místa nalezení relikviáře – města Bečov nad Teplou s jeho rodištěm – belgickým městem Florennes.

Dvojjazyčná česko-francouzská výstava se postupně dále objeví v belgickém Namuru, Europarlamentu v Bruselu a v již zmíněném Florennes. Putovní výstava bude tak mimo svůj domov v České republice až do roku 2022. Návštěvníkům prostřednictvím výstavních panelů a haptického modelu relikviáře se přiblíží historie vzniku a osud relikviáře spolu s uměleckým řemeslem přelomu 12. a 13. století. K vidění budou i výtvarná díla zaměřená na techniky a postupy použité při výzdobě památky.

Náhled originálního relikviáře sv. Maura

Historie relikviáře
Devět století společné historie zlatnického skvostu a významné románské památky uchovávající ostatky sv. Maura, sv. Timoteje, sv. Apolináře a sv. Jana Křtitele propojuje v čase a prostoru belgické město Florennes a český Bečov nad Teplou. Místo vzniku s místem, které si frankofonní vévodský rod tradičně prokrálovsky orientovaný zvolil po Velké francouzské revoluci za své nové rodové sídlo. Relikviář sv. Maura byl vyroben mezi lety 1225–1230 na zakázku benediktýnského kláštera ve městě Florennes. Právě po Velké francouzské revoluci byl klášter ve Florennes zrušen, a relikviář se tak ocitl v sakristii farního kostela mezi nepotřebným nábytkem. Od církevní rady jej roku 1838 odkoupil tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontin, který jej nechal opravit. Roku 1888 byl relikviář zapůjčen na výstavu do Bruselu a roku 1889 jej Beaufortové nechali přemístit na svůj zámek v Bečově nad Teplou. V roce 1945, po vydání tzv. Benešových dekretů, museli Beaufort-Spontinové opustit republiku. Relikviář byl uschován do zásypu podlahy hradní kaple Navštívení Panny Marie. V roce 1984 projevil zájem o odkoupení blíže neurčené historické památky ukryté na území Československa obchodník ze Spojených států Danny Douglas. K vyjednávání byl přizván také tým kriminalistů, kterému se zhruba po roce podařilo odhalit identitu předmětu. Pátého listopadu 1985 byl relikviář v zásypu hradní kaple objeven. Důsledkem nevhodného uložení ve vlhké zemi byl relikviář ve velmi špatném stavu. Restaurátorské práce naplno započaly v roce 1991 a trvaly jedenáct let. Od roku 2002 je relikviář svatého Maura trvale vystaven opět na zámku Bečov nad Teplou. Je výjimečnou zlatnickou památkou na území České republiky. Co do hodnoty, je tento předmět srovnatelný s korunovačními klenoty.
  • 17. 9. 2020

Související zprávy

Oslavte s námi zářijové Dny evropského dědictví

9. 9. 2020

Od 12. do 20. září 2020 proběhnou po celé České republice Dny evropského dědictví (EHD). Hostitelským městem Národního zahájení s hlavním tématem "Památky a vzdělávání"...