Oslavte s námi zářijové Dny evropského dědictví

Zámek Kynžvart

Od 12. do 20. září 2020 proběhnou po celé České republice Dny evropského dědictví (EHD). Hostitelským městem Národního zahájení s hlavním tématem "Památky a vzdělávání" bude letos město Olomouc, které nabídne bohatý doprovodný program.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD), probíhající v 50 evropských státech, každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Národní památkový ústav tak u této příležitosti nabízí zajímavý program na několika svých objektech. 

Vyrazte například na zámek Kynžvart, který v sobotu 19. září nabídne dvě přednášky o dochované mineralogické sbírce minerálů a hornin knížete Metternicha. Zámek Kynžvart navíc jako jedna z deseti evropských památek obdrží prestižní ocenění v podobě označení Evropské dědictví. Další zajímavosti o Označení Evropského dědictví se dozvíte zde.

Doprovodné akce nabízí i další státní památky. Více informací naleznete níže u konkrétní památky.

Seznam státních památek zapojených do EHD:

Zámek Třeboň

EHD se v Evropě konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a řadí se k významným celoevropským kulturně poznávacím a společenským podnětům. EHD jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví.

Při příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Olomouci bude slavnostně předán titul Nositel tradice lidových řemesel. Kromě toho budou historicky poprvé předány certifikáty o zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové architektury ČR.

  • 9. 9. 2020