Restaurování židovského pohřebního kočáru z Jindřichova Hradce

Židovský pohřební kočár z Jindřichova Hradce po restaurování | © NPÚ ÚOP ČB

Na židovském hřbitově v Jindřichově Hradci mají zájemci možnost spatřit unikátně dochovanou kulturní památku - pohřební kočár. Z havarijního stavu se dostal před dvěma lety díky kompletnímu zrestaurování, nadále tak může být připomínkou židovské tradice a osudu.

Ojedinělá kulturní památka z Jindřichova Hradce

Ojedinělou akcí v restaurování byla záchrana židovského pohřebního kočáru, uloženém po dlouhá desetiletí v přístavku obřadní síně židovského hřbitova v Jindřichově Hradci. Jedná se o unikátní památku, která jako jedna z mála přečkala válečné i poválečné období, navíc na svém místě v Jindřichově Hradci a téměř v autentické podobě.

Pohřební vozy v ČR

Do dnešního dne se v Čechách dochovalo pouze několik židovských pohřebních vozů (Brandýs nad Labem, Heřmanův Městec, Terezín). "Tyto vozy původně sloužily především k okamžité přepravě nebožtíka do pohřebního domu, protože dle židovské tradice nesměl být zemřelý ponechán v domě přes noc," prozradila Dagmar Geršlová z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Průzkum pohřebního vozu z Jindřichova Hradce

Nebyl nalezen záznam, kdy si vůz jindřichohradecké pohřební bratrstvo nechalo pořídit, proto není známé přesné stáří a ani jeho výrobce. "Můžeme se pouze domnívat, že byl kočár vyroben na konci 19. století, a to na základě analogického srovnávání,"  uvažuje Dagmar Geršlová. Ví se, že tehdejším hlavním výrobcem kočárů a povozů byla pražská firma Brožík a syn. Neprokázalo se ale, že právě tato firma byla dodavatelem jindřichohradeckého pohřebního vozu, i když by podobnost některých prvků vozu s návrhy v katalozích firmy k tomuto závěru sváděly,

Při restaurování se zjistilo, že vůz prošel několikerými úpravami, patří k nim např. výměna některých kol, odstranění luceren, několikeré přetření černým nátěrem a hliníkové „přestříbření“ dekorativních řezeb. Rok 1927 byl rokem dalších zásadních úprav, tehdy se zvýšila truhla na voze a vyhotovilo se výsuvné prkno, vráceny byly lucerny a opraveny veškeré třmeny.

Restaurování pohřebního vozu

Kočár se nacházel v havarijním stavu. Kovové prvky musely být vyčištěny, odrezeny, stabilizovány a zakonzervovány, lokální deformace narovnány a chybějící součástky doplněny. U dřevěných částí jako jsou kola, rakev, sloupy, kabina i dekorativní řezby došlo k ošetření proti dřevokaznému hmyzu, vytmelení defektů, retušování polychromie a závěrem k lakování. U loukotí a paprsků byla obnovena černá barva v kombinaci se zelenou, i když se pod ní našly torzální zbytky patrně původní červené barevnosti. Textilní část se zdařile obnovila po desinfekci od plísní, prachu a zateklin a po doplnění všech chybějících aplikací, střapců a rozet. Náročná byla obnova výplně kozlíku. "Jednolivé restaurované části byly zkompletovány v celek, kočár je tak i nadále připomínkou židovské tradice i osudu," dodala Dagmar Geršlová.

Kde unikátní kočár vidět?

Pohřební kočár se nalézá v prostoru obřadní síně židovského hřbitova v Jindřichově Hradci, je součástí nově instalované výstavy věnované židovskému osídlení v okrese Jindřichův Hradec.


investor:          Ministerstvo kultury ČR, společnost Matana a.s., Praha

restaurátor:    Radka Kalabisová, Robert Ritschel, Jiří Vaněk

realizace:         2016-2018