Zprávy památkové péče tentokrát o průmyslové architektuře, sbírce zbraní na Konopišti i povolání průvodce

Obálka třetího čísla Zpráv památkové péče roku 2019

Třetí vydání Zpráv památkové péče roku 2019 je opět bohaté na příspěvky z různorodých odvětví památkové péče a s ní spřízněných oborů.

Aktuální číslo otevírá článek Petra Arijčuka, který odhaluje autorství mimořádně kvalitní nástěnné malby baziliky Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích. Námětem studie Pavly Cenkové je brněnská meziválečná architektura, Petr Freiwillig se pak věnuje poválečné československé průmyslové architektuře, kterou přibližuje na příkladu sklářského kombinátu Crystalex v Novém Boru. Na výzkum movitého kulturního dědictví ve správě NPÚ se zaměřuje text Zdeňka Hrbatého; odhaluje původ militarií na zámku Konopiště, jedné z nejvýznamnějších sbírek zbraní na našem území. V článku Ivany Boháčové nahlédneme do výzkumu dějin památkové péče – autorka se detailně věnuje organizaci péče o archeologické prameny v Praze na počátku první republiky. Na historii restaurování štukové výzdoby letohrádku Hvězda se ve svém článku zaměřuje Pavla Mikešová. Jan Jehlík se věnuje současným otázkám teorie urbanismu a jejích klíčových pojmů, Radka Ranochová pak otevírá téma průvodcovství na objektech NPÚ na základě nedávno uskutečněného celorepublikového průzkumu mezi průvodci.

Lidová architektura stojí v centru pozornosti dvou příspěvků, jejichž autory jsou Tereza Konvalinková a Martin Ouhrabka a Karel Foud se Stanislavem Plešmídem. V čísle je zastoupena také problematika technologických průzkumů a postupů v památkové péči: článek Petra Koukala přispívá do diskuse o posuzování a způsobech obnovy zvukové stránky varhan, Petr Kuneš seznamuje s možnostmi a limity stratigrafického průzkumu barevnosti fasád, zatímco Dagmar Michoinová a Radovan Nečas ve svém příspěvku přibližují poznatky získané výzkumem vápenných kaší. Vedle toho číslo doplňují drobnější články, zprávy a recenze.

Zprávy památkové péče 3/2019 je možné zakoupit v e-shopu nebo osobně v knihkupectví a informačním centru NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1.

Obsah:

Materiálie, studie

 • Petr Arijčuk / Bůh Otec s anděly v Tismicích – nově zjištěná zakázka Josefa Ignaze Mildorfera pro Marii Terezii vévodkyni savojskou
 • Pavla Cenková / V nové čtvrti. Stavby architekta Karla Láníka v Brně-Králově Poli ve 20. letech 20. století
 • Petr Freiwillig / „Stavba československo-jugoslávského přátelství.“ Sklářský kombinát Crystalex v Novém Boru
 • Stanislav Hrbatý / Zbroj Alfonsa II. d´Este na státním zámku Konopiště v kontextu platnéřské produkce pro ferrarský vévodský dvůr v 16. století
 • Ivana Boháčová / Archeologie v Praze v kontextu vzniku Československé republiky
 • Jan Jehlík / Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku. Autenticita historických měst
 • Petr Koukal / Nové poznatky ke zvukové podobě varhan brněnské a loketské varhanářské školy a k její restaurátorské obnově
 • Radka Ranochová / Kdo jsou a co potřebují průvodci na objektech NPÚ
 • Tereza Konvalinková, Martin Ouhrabka / Dům čp. 5 v Trávníčku, k průzkumu venkovské usedlosti na Českodubsku
 • Karel Foud, Stanislav Plešmíd / Hrázděný dům severního Plzeňska na příkladu stavení čp. 1 z Popovic u Chrančovic
 • Petr Kuneš / Stratigrafický průzkum barevnosti fasád
 • Dagmar Michoinová, Radovan Nečas / Vliv mrazu a odležení na velikost částic vápenných kaší připravených rozdílnými postupy
 • Pavla Mikešová /  Restaurování štukové výzdoby v letohrádku Hvězda vedené Pavlem Janákem a jeho předchůdci

Různé

 • Radomíra Sedláková / Vzpomínka na architekta Pavla Kupku
 • Roman Zámečník / Dokončená první etapa obnovy Jubilejního parku ve Znojmě
 • Stanislava Gogová, Daniel Miček / Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – reflexie a perspektívy

Semináře, konference, akce

 • Gabriela Setunská, Dagmar Michoinová / Letní škola památkové technologie na zámku v Uherčicích
 • Roman Zámečník / V Brně proběhl osmý ročník semináře Památky zahradního umění, jejich historie a současnost

Recenze, bibliografie

 • Karel Kibic / Významná publikace o naší prvořadé průmyslové aglomeraci

 

 

Související zprávy

V aktuálních Zprávách památkové péče se dočtete o Národním muzeu i solární architektuře

10. 1. 2020

Druhé číslo Zprávy památkové péče není zastřešeno jednotícím tématem, o to pestřejší je ale jeho záběr.

První letošní číslo Zpráv památkové péče je po dlouhé době opět věnováno památkám zahradní kultury

27. 8. 2019

Zvláštní pozornost se obrací především na areály zapsané na seznam světového dědictví. Kromě příspěvků o nových výzkumech v Lednicko-valtickém areálu nebo kroměřížských...