Publikace Hotel Intercontinental v Praze je nyní k dispozici i v on-line verzi

Publikace, která vyšla na konci roku 2019, svým názvem přitahuje pozornost k ikonické stavbě Prahy z přelomu 60.–70. let, slavnému hotelu Intercontinental. Sebevědomá stavba realizovaná v letech 1968–1975 podle projektu kolektivu pod vedením architekta Karla Filsaka si podobnou monografii bezpochyby zasloužila.

Hotel Intercontinental realizovaný ve stylové poloze jakési domácí obdoby tehdy populárního brutalistního stylu vznikal ve skutečnosti ve spolupráci tří různých architektonických kolektivů. Pod záštitou a vedením Karla Filsaka (ateliér Epsilon Projektového ústavu Výstavby hl. města Prahy) byly pro vytvoření interiérů stavby přizvány ještě dva další ateliéry, ateliér Beta z téhož ústavu pod vedením architekta Jana Šrámka a kolektiv architekta Františka Cubra, profesora na Škole architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. Účast celé plejády výtvarných umělců velmi bohatá a neobvyklá i v porovnání s jinými „běžnými“ veřejnými stavbami.

Publikace je prezentována jako monografie, její záběr je ale mnohem širší. Převážná část textu je dílem autorského kolektivu z Národního památkového ústavu v Praze, zabývajícího se průzkumem této stavby již od roku 2014. Významná je také spolupráce se specialisty z několika dalších institucí (České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd) a s nezávislými historiky architektury. Tito autoři, kteří vesměs působí na několika českých vědeckých institucích, tak předkládají čtenářům různé úhly pohledu na téma hotelové architektury. Mezioborová spolupráce ale posunuje historicko-umělecký text i dále (průzkum konstrukce, materiálu betonů a převedení prvků stavby do 3-D modelace u konkrétní stavby).

Nepřehlédnutelnou součástí monografie, z níž výzkum čerpal, je rovněž svědectví žijících pamětníků, spoluautorů stavby z jednotlivých kolektivů, výtvarných umělců nebo jejich potomků či pamětníků z řad hotelových zaměstnanců.

Zásadní pro výsledek celé práce byl neobyčejně vstřícný přístup vedení hotelu a hotelových zaměstnanců, kteří umožnili nejen podrobnou rozsáhlou fotodokumentaci interiérů včetně zázemí, ale poskytli přístup do rozsáhlého hotelového archivu.

Monografie je již třetím počinem v plánované ediční řadě v rámci projektu NAKI II, který se zaměřuje na dokumentaci a průzkum památkového potenciálu architektury 60. a 70. let 20. století. Projekt propojuje výzkumnou činnost Národního památkového ústavu s dalšími odbornými institucemi, projektového konsorcia (ČVUT, VUT a ÚTAM).

Publikace je dílčím výstupem projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR v rámci programu NAKI II.

Kompletní publikace ke stažení


Hotel Intercontinental v Praze: historie - urbanismus - architektura

Editor: Kateřina Houšková

Autorský kolektiv: Kateřina Houšková, Patrik Bayer, Petr Cikrle, Hana Hasníková, Matyáš Kracík, Kateřina Kulawiecová, Jiří Kunecký, Martin Lapšanský, Lenka Popelová, Pavla Rovnaníková, Pavla Savická, Radomíra Sedláková, Anna Schránilová, Vladimír Šlapeta

Praha: Národní památkový ústav, 2019

ISBN 978-80-7480-129-7