Od ledna zahájí Národní památkový ústav další dvouletý kurz památkové péče

Další ročník dvouletého rekvalifikačního kurzu památkové péče, určeného všem, kdo mají zájem si doplnit či rozšířit základní přehled o disciplínách památkové péče, bude zahájen 28. ledna.

Kurz akreditovaný ministerstvem školství vychází z potřeb památkářské praxe a poskytuje účastníkům ucelený přehled o všech činnostech souvisejících s péčí o památky – od základní charakteristiky přes právní ochranu až k problematice péče o jednotlivé druhy památek a základní technologické postupy při opravě, obnově a restaurování památek a jejich prezentaci.

Kurz zahrnuje předměty:

 • vybrané kapitoly z filozofie
 • vývoj architektury a stavitelství
 • historie památkové péče
 • dějiny výtvarného umění v českých zemích
 • průzkumy, evidence a dokumentace památek
 • právní úprava péče o památky, výklad zákona
 • ekonomické aspekty památkové péče
 • vývoj krajiny a osídlení v českých zemích
 • teoretická východiska a metodické postupy památkové péče
 • historie sběratelství a vývoj uměleckých řemesel
 • technologie údržba a obnovy stavebních památek
 • technologie restaurování uměleckých památek
 • prezentace zpřístupněných památek a průvodcovská služba

V rámci studia absolvují posluchači 3 zkoušky formou testu, 2 ústní zkoušky, vypracují 1 esej a 3 písemné seminární práce. Výuka je doplněna několika exkurzemi. Studium je ukončeno závěrečnými ústními zkouškami a obhajobou písemné práce. Úspěšní absolventi obdrží vysvědčení spolu s osvědčením o rekvalifikaci.

Výuka probíhá jedenkrát měsíčně (úterý a středa) v sídle generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze, Liliová 219/5. Cena kurzu za jeden rok studia je 8000 Kč, pro studenty a nevýdělečně činné 4000 Kč, pro zaměstnance NPÚ je kurs bezplatný. Kurzovné se hradí ročně nebo v pololetních splátkách.

Pro bližší informace a přihlášení kontaktujte PhDr. Hanu Řezníčkovou, případně volejte na tel. +420 257 010 348.

Přihlášky je možné posílat na adresu:

Hana Řezníčková
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
generální ředitelství, odbor edukace a dalšího vzdělávání
Liliová 5, 110 00 Praha 1 

 • 20. 11. 2019