Pod hradem Bečov byl zahájen zkušební provoz lezecké stěny

Zahájení zkušebního provozu lezecké stěny pod hradem Bečov, říjen 2019

Po letošním úplném zpřístupnění hradní okružní komunikace s naučnou stezkou a interaktivními prvky zahájila správa státního hradu a zámku Bečov prvním říjnovým víkendem zkušební provoz lezecké stěny pod středověkým donjonem. Jde v našem prostředí o ojedinělou nabídku sportovní aktivity, která je cestou k nevšednímu zážitku z poznávání památek. 

Správa státního hradu a zámku Bečov se dlouhodobě zaměřuje na zážitkovou pedagogiku, protipožární prevenci a sportovní vyžití. Díky těmto aktivitám se stal hrad Bečov jako první svého druhu fakultním objektem pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a modelovým pracovištěm Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Lezecká stěna patří do skupiny experimentálních specializací, jež mají za cíl prokázat, že památkový objekt nemusí vždy být jen statickou konzervou minulosti, ale i aktivním soudobým prvkem reagujícím na současné společenské trendy. 

Skalní oblast Bečovský ostroh se nachází u řeky na západní straně hradu. Výška stěny je v její levé části (levý opyš) asi 8 m, v centrální pak okolo 18 m. Nachází se zde celkem 10 lezeckých cest se dvěma variantami, jejichž obtížnost je od 3 do 7 UIAA, což ji předurčuje zejména pro začínající a mírně pokročilé lezce. V prostředí památkových areálů jde o zcela výjimečnou nabídku možnosti skloubit sportovní a kulturní využití. Lezecký terén byl dobrovolnicky vybudován Horoklubem Chomutov pod vedením Jiřího Šťastného a ve spolupráci se správou SHZ Bečov. S pomocí společnosti STRIX Chomutov a.s. byly vyřešeny také problematické partie uvolněných kamenných bloků. Systémem kotvících bodů se významným způsobem zjednodušuje údržba a péče o skalní výchoz, na kterém je založen hrad.

Iniciativa subjektů zabývajících se lezeckým sportem a vysokohorskou turistikou spočívá ve vytvoření volného sdružení propojením 1. české bioferraty v Bečovské botanické zahradě, interiérové lezecké stěny v Karlových Varech a nově vzniklého lezeckého terénu pod hradem Bečov. Tato platforma budoucí spolupráce vychází nejen z teritoriální blízkosti, rozmanitosti exteriérového i interiérového lezení, ale i z osobních a profesionálních vazeb. Věříme, že tímto nevšedním projektem podpoříme zájem o sport, kulturu a přírodu a rozšíříme vzájemnou informovanost. Aktivita je i vhodným doplňkem turistické nabídky na území Karlovarského kraje.

Lezení na vyznačených cestách Bečovského ostrohu je činností provozovanou na vlastní nebezpečí a je povoleno pouze členům horolezeckých svazů, kteří jsou povinni prokázat se platným členským průkazem. Začátečníci, kteří nejsou členy horolezeckého svazu, musí mít doprovod instruktora, který je členem tohoto svazu, případně musí být proškoleni kvalifikovaným instruktorem skalního lezení a vlastnit certifikát o absolvování příslušného lezeckého kurzu nebo odborné způsobilosti pohybu ve výškách ve smyslu NV 362/2005 a směrnice 2001/45/ ES. Lezec je povinen před vstupem do areálu podepsat v pokladně zámku Prohlášení lezce na Bečovském ostrohu a seznámit se s Pravidly lezení na Bečovském ostrohu. Poté obdrží lezec klíč od přístupové branky do hradního parku. Po ukončení lezeckých aktivit jej vrátí a odepíše se z knihy návštěv.

Reportáž České televize ke zhlédnutí zde.

Tisková zpráva ke stažení

Provozní podmínky lezecké stěny