Hradovánky s Národním památkovým ústavem na festivalu Jičín město pohádky

Krajina Českého ráje patří k nejkrásnějším a nejrozmanitějším koutům České republiky. Najdete tu skalní města, hrady, zámky i romantické rozvaliny, ke kterým se vážou pověsti, pohádky a příběhy slavných osobností. Branou do Českého ráje je město Jičín, v jehož okolí najdeme zajímavé stavební památky z doby Valdštejnova frýdlantského vévodství. Každým rokem starosta předává slavnostně klíče od bran města dětem, aby se Jičín mohl stát městem pohádky.

V letošním roce od 11. do 15. září festival Jičín město pohádky oslaví již 29. ročník. Národní památkový ústav nad ním převzal záštitu a připravil pro návštěvníky zábavné Hradovánky. Při nich si v Lojzíkově testu vyzkoušíte svoje znalosti z Aloise Jiráska, můžete si s dětmi vystřihovat a malovat obrázky a je pro vás také připravena bojovka. V sobotu se vás ujme profesionální Spolek panstva z obce Žíželeves s krásnou Sissi – Ivou Hrdličkovou, která pomůže dětem plnit úkoly zaměřené na naše památky a poučí je o historii odívání. Připraveny jsou také zajímavé přednášky, v pátek se můžete těšit na Archeoden s Jiřím Šindelářem a na historický vývoj hradů s Janem Zemanem. V neděli chystáme od 14.00 setkání nazvané Dostaveníčko s kastelány.

Na návštěvníky festivalu čeká několik mnohobarevných dnů, které přiblíží krajinu kouzel a snů – Český ráj, jeho hrady a zámky, tajemství rozvalin s loupeživými rytíři, pověstmi, příběhy i pohádkami. Chybět nebudou hrátky s písničkami, pastelkami, tancem, kejklemi i skotačením. Na Valdštejnově náměstí se rozloží středověké řemeslné podhradí s ukázkami řemesel i možností si je vyzkoušet. Jak vytvořit prostorový obrázek se dozvíte v dílně se spisovatelkou a ilustrátorkou Lucií Seifertovou. Těšit se můžete na pouliční divadla, středověké kratochvíle pro děti, velkou hru Ztratil se královský poklad, turnaje, soutěže, tvůrčí dílny, etiketu rytířského chování, sokolnictví či otevřená pódia.

  • 9. 9. 2019