Dobrovolníci pracovali na hradě Zvířetice spolu s účastníky Kurzu řemeslné obnovy

Speciální letní program probíhající celý týden kombinoval dobrovolnickou činnost zaměřenou na údržbu hradní zříceniny a řemeslnou nábytkářskou dílnu. Během několika dní se podařilo vyrobit dvě soupravy sedacího nábytku, které budou sloužit návštěvníkům Zvířetic. Tým složený z řemeslníků, památkářů a místních aktivistů tak navázal na odkaz Klubu českých turistů a hnutí Brontosaurus, které mají v tomto místě silnou tradici. Celý program byl metodicky a organizačně zajišťován Odborem edukace a dalšího vzdělávání NPÚ ve spolupráci s městem Bakov nad Jizerou.

Hrady Zvířetice a nedaleko ležící Bezděz jsou turisticky živými a velmi navštěvovanými lokalitami, ležícími ve středním Pojizeří v krásné krajině poblíž Máchova jezera. Vlastník hradu Zvířetice, město Bakov nad Jizerou, dokázalo během několika uplynulých let několikanásobně zvýšit návštěvnost památky, vybudovat nové návštěvnické centrum v podhradí a přilákat návštěvníky nabídkou atraktivních edukačních programů. Loni město získalo prestižní ocenění Institutu pro památky a kulturu za nápaditou crowdfundingovou kampaň.

Odbor edukace a dalšího vzdělávání NPÚ spolupracuje s týmem Bakovského infocentra a vedoucím projektu Zvířetice Vision 21 Vojtěchem Dvořákem již druhým rokem. Loni se v rámci kamenické dílny podařilo zachránit pozdně gotický portálek, jeden z mála zachovaných výrazných architektonických prvků na hradě, a za přímé pomoci účastníků kurzu řemeslné obnovy vyrobit jeho tvarovou kopii, která je nyní umístěna v expozici bakovského vlastivědného muzea a pro budoucnost uchovává přesnou sochařskou podobu tohoto středověkého prvku.

Letos je program kurzu zaměřen na dřevo, dřevěné prvky a konstrukce v památkové péči, a proto byla na hrad situována specializovaná nábytkářská dílna. Výrobky z této dílny ale neposloužily pouze pro výukové účely programu akreditovaného v rámci celoživotního vzdělávání, ale také jako vybavení pro návštěvníky hradu, kterého je nutně zapotřebí. Vznikly dvě sedací soupravy, z nichž jedna, rustikálnější, z opracované kulatiny, bude umístěna u ohniště na nádvoří, které je tradičně hojně využíváno trampy, druhá souprava bude v tzv. „hradním sklepení“. Tato sada dvou lavic a stolu, vycházející z tradic lidového nábytkářství, byla vyrobena z dubového dřeva ručními nástroji přímo na hradě. Dokládá zručnost a uměleckou dovednost našich předků, kteří dokázali za pomoci sekerky, pily a hoblíku vytvořit základní nábytek, jehož historické formy přímo vychází z použité technologie a známe je z vesnického prostředí. Účastníci kurzu se seznámili se základy historické stolařiny, zejména se základními typy truhlářských spojů. Průvodcem byl vystudovaný etnolog, toho času mistr truhlář Jiří Pokorný. Dílna přímo navazovala na předcházející programy kurzu: kácení stromů a vysokou tesařskou práci (zámek Veltrusy, lektor Petr Růžička) a ruční opracování fošen a trámů a výrobu repliky záklopového stropu v restaurátorských dílnách Rožnovského muzea (Frenštát pod Radhoštěm, lektor Luděk Dvořák).

Kdo byl pouze pasivním pozorovatelem dílny, nebo si potřeboval od truhlařiny na chvíli odpočinout, mohl se zapojit do dobrovolnických údržbových prací: sekání trávy v hradním příkopu, natírání dřevěného přístupového mostku, vyklízení sklepů a sbírání kamení. Práci si tak našel opravdu každý. Výsledky údržby hradu zkontroloval přímo na místě a pozdravit pracovníky přišel i starosta města Bakov nad Jizerou pan Radim Šimáně.

Pro dobrovolníky i účastníky kurzu byl připraven bohatý doprovodný program. Samozřejmostí byla komentovaná prohlídka objektu s 3D modely a vizualizací podoby zaniklého hradu a zámku Zvířetice, návštěva státního hradu Bezděz, vlastivědného muzea v Bakově a exkurze do obce Řehnice na Mladoboleslavsku, kde právě probíhá příkladná rekonstrukce roubeného lidového domu pod vedením stavbyvedoucího Filipa Trunečky, který je odborným garantem Kurzu řemeslné obnovy historických staveb. Jiný přístup k památkové obnově a interiérovým instalacím jsme mohli sledovat při exkurzi do historické sladovny v areálu bývalého zvířetického zámku, kterou nás osobně provedl majitel, pan Milan Faktor. Odlehčením odborné náplně programu pak byla noční hledačka pokladu hraběnky Eleonory a promítání historických filmů o působení Brontosaurů na Zvířeticích. Účastníci programu byli po celou dobu zdarma ubytováni ve volnočasovém areálu města Bakov nad Jizerou a mohli využívat zázemí infocentra v podhradí.

Celotýdenního programu se zúčastnila i trojice stážistů, pro které byl zdejší pobyt odbornou praxí. Všichni studenti měli možnost zažít na vlastní kůži, co v praxi obnáší organizační zajištění vzdělávacího a edukačního programu, a prohloubit své znalosti v oblasti dějin architektury a hmotné kultury. Studentům se věnovala koordinátorka programu Kateřina Samojská, oba řemeslní lektoři Jiří Pokorný a Petr Pavlíček i vedoucí infocentra Vojtěch Dvořák.

  • 26. 8. 2019