Co se skrývá za medailí pro záchranáře památek? Sgrafita a urbanismus.

Medaile Ceny Patrimonium pro futuro udílené od roku 2014

Udílení památkářské ceny Patrimonium pro futuro se stalo již tradiční podzimní událostí. Záchrana památky, zdařilá obnova, vhodná prezentace historických a uměleckých hodnot či mimořádný nález, to jsou kategorie, ve kterých se cena udílí. Kdekdo si také vzpomene na konkrétní příklady, které ocenění získaly. Kdo si ale, kromě samotných oceněných, vybaví medaili, která se každoročně předává? Týden před zahájením hlasování o Cenu Patrimonium pro futuro 2019 je ten nejvyšší čas se seznámit s jejím příběhem.

Cena Patrimonium pro futuro se udílí od roku 2014. V témže roce se proto Národní památkový ústav rozhodl oslovit Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší odbornou školu v Jablonci nad Nisou, aby pro něj podobu medaile vytvořila. Slovo dalo slovo a na jaře byla vypsána soutěž. Škola tímto úkolem pověřila studenty prvního a druhého ročníku VOŠ, oboru Ražená medaile a mince, kteří měli celých 30 dnů na vypracování návrhu.

Veškeré práce probíhaly v hodinách, v rámci ateliérové výuky. Zadáním bylo vytvořit návrhy na oboustrannou, kulatou, raženou medaili o průměru 45 mm. Přední stranu mohli studenti pojmout volně, s vazbou na téma památek a péče o ně. Na zadní straně pak bylo třeba nechat dostatek místa pro dodatečně gravírovaný text, kam se uvádí rok a kategorie soutěže. Měl na ní být proto zobrazen pouze drobný motiv vztahující se k averzní straně.

Studenti odevzdali kresebné návrhy rubu a líce medaile o průměru 12–15 cm současně se zmenšeninami návrhů velikosti budoucí medaile. Podle nich pak vznikly několikanásobně zvětšené sádrové modely. Z celkem 27 návrhů vybrali zástupci NPÚ tři práce, které nejlépe vystihly zadání. Třetí cenu získala Lucie Peukerová, druhou Jakub Matouš. Vítězný návrh vypracovala Hana Dýcková. Ta navrhla graficky působící abstraktní kompozici linií, pro niž se jí stala inspirací sgrafitová psaníčka historických fasád a abstrahovaná síť ulic v městské zástavbě. Vzhledem k šíři kategorií, ve kterých je cena udělována, zvolila autorka záměrně abstraktní, nepopisné zpracování plochy medaile. Jejím cílem bylo, aby medaile působila moderně, zároveň však měla kořeny v historických vzorech a tradici.

Následný proces ražby medaile byl realizován mimo výrobní prostory školy, a to ve firmě Znak Malá Skála. Poprvé byly medaile podle návrhu Hany Dýckové předány generální ředitelkou NPÚ Naďou Goryczkovou 24. září 2014 na zámku Nebílovy, letos v říjnu se tak stane na zámku Lemberk pošesté.

  • 8. 7. 2019