Do října můžete nominovat kandidáty na Evropské ceny za kulturní dědictví

Evropské ceny za kulturní dědictví jsou nejvyšším oceněním na poli kulturního dědictví v Evropě. Právě teď mají možnost nejinspirativnější architekti, řemeslníci, odborníci v oboru kulturního dědictví, profesionálové a dobrovolníci, veřejnost a soukromé instituce nebo lokální komunity podat žádost a být za své počiny oceněni.

Ceny Europa Nostra poukazují na mimořádné projekty obnovy, na novátorský výzkum, přínos profesionálů a dobrovolníků v kulturním dědictví a na výjimečné výkony ve vzdělávání, zvyšování povědomí a výchově. Oceněno bude až 30 mimořádných počinů z celé Evropy. Z nich 4 vybraní laureáti obdrží hlavní cenu Grand Prix, k níž se váže finanční odměna 10 000 EUR. Cena veřejnosti bude udělena jedné nominaci a to na základě on-line hlasování pořádaném organizací Europa Nostra.

Kromě toho z předložených žádostí budou udělena dvě nová zvláštní ocenění ILUCIDARE. Jde o projekt podpořený Programem Evropské Unie Horizon 2020 pro Výzkum a Inovaci s cílem založit mezinárodní síť podporující kulturní dědictví jako zdroj inovací a mezinárodní spolupráce. Evropské ceny pro kulturní dědictví Europa Nostra přispějí projektu ILUCIDARE v totožnosti, podpoře a zvýšení kvality příkladů dobré praxe vedoucích prostřednictvím kulturního dědictví k inovaci a mezinárodní spolupráci.  

Všichni laureáti budou vyhlášeni během slavnostního udílení Evropských cen v červnu roku 2020. Evropské ceny za kulturní dědictví udílí Evropská komise od roku 2002 a jejich organizací je pověřena Europa Nostra. Ocenění má pro vítěze velký přínos, jenž se projevuje vyšším (mezi)národním zájmem, zvýšeným počtem návštěvníků a možnostmi následných dotací.

Nominace zasílejte do 1. října 2019.

Více informací k nominacím

  • 28. 6. 2019

Související zprávy

Byly vyhlášeny ceny Evropské unie za kulturní dědictví Europa Nostra za rok 2019

10. 6. 2019

Dne 21. května byli v Haagu vyhlášeni noví držitelé prestižních evropských cen Evropské unie za kulturní dědictví Europa Nostra. Celkem 25 laureátů z 16 zemí bylo...