Poválečnou architekturu řeší i nové Zprávy památkové péče

Přestože jde skrze kauzy jako demolice Transgasu o téma intenzivně diskutované, stále je v něm co objevovat. Stranou pozornosti například zůstává skutečnost, že stavebním dědictvím doby po roce 1945 jsou také četné památkové obnovy a rekonstrukce.

Šesté číslo 78. ročníku Zpráv památkové péče proto přináší příspěvky o obnově mladoboleslavského Templu v 70. a 80. letech, které zkoumají, jak takovou významnou památkovou akci minulosti zhodnotit. Téma doplňuje rozsáhlý rozhovor s Vojtěchem Láskou, někdejším památkových garantem a dlouhodobým ředitelem středočeského památkového pracoviště. Číslo dále představuje odkaz dvou výrazných osobností české architektury – meziválečného i poválečného architekta Ladislava Machoňe a významného, byť kontroverzního architekta 70. a 80. let Vratislava Růžičky.

Za přečtení stojí také příspěvky, které se zabývají několika obecnějšími problémy, například významem soutěží v architektuře 60. let, a typologickými otázkami – pozornost je věnována navrhování průmyslových areálů, ale i specifickému stavebnímu typu – výstavbě garáží. Prostor v čísle dostalo i aktuální téma sídlištní architektury, a to na příkladu sídliště Nový Barrandov. Zásadní téma pak otevírá několik kratších článků a velký rozhovor s architektem Jiřím Vahalou o tzv. Basaprojektu, ateliéru v pankrácké věznici, kde komunistický režim využíval práci architektů odsouzených v rámci politických procesů.

Zprávy památkové péče 6/2018 je možné za cenu 149 Kč zakoupit v knihkupectví a informačním centru NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1.