Průvodce pražskou archeologií má třetí místo v soutěži Zlatý mamut

Třetí místo pro Průvodce pražskou archeologií v soutěži o cenu Zlatý Mamut 8.4.2019 (© Filip Fojtík, Moravské zemské muzeum, nepodléhá CC)

Po řadě kladných reakcí od nadšených čtenářů a pochvalných recenzí a ohlasů od kolegů archeologů a historiků se kniha Průvodce pražskou archeologií dočkala svého prvního oficiálního ocenění v rámci vyhlašované soutěže – prvního ročníku Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie Zlatý mamut, která vyzdvihuje nejlepší popularizační výsledky příslušného kalendářního roku. Průvodce pražskou archeologií se umístil na bronzové příčce v hlavní kategorii v konkurenci 35 dalších přihlášených projektů.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v pondělí 8. dubna 2019 v Pavilonu Anthropos v Brně-Pisárkách u mamuta, který je 3,5 metru vysokou, v roce 1969 vytvořenou kopií původního modelu zhotoveného díky úsilí Karla Absolona roku 1928 pro pavilon Člověk a jeho rod na Výstavě soudobé kultury na nedalekém brněnském výstavišti. Mamut tak loni oslavil devadesátku a při té příležitosti byl vyhlášen i první ročník ceny Zlatý Mamut, jíž se tak stal symbolem.

Cenu a diplom za 3. místo si převzali za celý kolektiv autorů Průvodce vedoucí redaktoři Ivana Boháčová za ARÚ AV ČR a Jaroslav Podliska za pražský odbor archeologie NPÚ. Průvodce pražskou archeologií sklidil obdivné reakce a gratulace mnohých přítomných odborníků k tak skvěle podařené knize. V hlavní kategorii ji v hlasování odborné komise překonaly jen vítězný projekt Kupecká osada Krumbenowe – veletrh pravěké a středověké kultury v Českém Krumlově a druhé v pořadí Archeologické 3D virtuální muzeum (ARÚ AV ČR).

Průvodce pražskou archeologií vznikl jako jeden z výstupů pětiletého projektu Ministerstva kultury NAKI, reg. č. DF13P01OVV014 v letech 2013–2017. Vzhledem k mimořádnému ohlasu u veřejnosti a okamžitému rozebrání 1. vydání (náklad 2000 ks distribuován od února 2018) bylo pro rok 2018 připraveno vydání druhé, upravené (náklad 1500 výtisků v listopadu 2018, také již téměř vyprodáno), na jehož financování se kromě  ARÚ Praha a NPÚ, ÚOP v Praze podílelo také Muzeum hl. m. Prahy.

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie propojujících výzkumné, vzdělávací a sbírkotvorné cíle archeologie v ČR: Archeologického ústavu AV ČR, Brno, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU. Smyslem partnerství a udělované ceny je motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě.

Cena je vyhlašována ve třech kategoriích, z nichž každou garantuje jeden z partnerů. V každé kategorii jsou oceněny tři nejlepší výsledky. První cena v každé kategorii je oceněna rovněž finanční odměnou a plátkovým zlatem pokrytou replikou pravěké sošky mamuta dle nálezu z Předmostí u Přerova, uloženého ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně. Nápad spojit soutěž s nejslavnějším brněnským vystavovaným exponátem modelu mamuta v Pavilonu Anthropos vychází z úcty k tradici popularizace archeologických výzkumů a archeologické vědy jako takové, již na Moravě založil Karel Absolon, jemuž je také cena symbolicky dedikována.

VÝSLEDKY za rok 2018

Hlavní kategorie:

1. místo: Kupecká osada Krumbenowe – veletrh pravěké a středověké kultury v Českém Krumlově (Lucie Šmahelová, Veronika Puhačová, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Ústav archeologické památkové péče středních Čech)

2. místo: Archeologické 3D virtuální muzeum (Petr Květina a kol., Archeologický ústav AV ČR, Praha)

3. místo: Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté (Ivana Boháčová, Jaroslav Podliska a kolektiv autorů, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, Národní památkový ústav)

Muzejní kategorie:

1. místo: Žít pravěk (Karolina Klinecká, Jakub Klinecký, Archeoskanzen Březno u Loun)

2. místo: Cesta do pravěku Blanenska. Detektivní putování s archeologem Pazourkem proti proudu času (Pavlína Komínková, Marek Novák, Lubomír Janeček, Antonín Štrof, Muzeum Blanenska, p. o.)

3. místo: Dílna archeologa v Muzeu Cheb (Michal Beránek, Milena Pečárková. Muzeum Cheb, p. o.)

Studentská kategorie:

1. místo: Oživlý pravěk v pravěké osadě Křivolík (Jan Havelka, Masarykova univerzita Brno)

2. místo: Virtuální trojrozměrné archeoparky na Vysočině (Martin Košťál, Emil Holek, Tereza Polláková, Ema Galocinová, Masarykova univerzita Brno)

3. místo: Historie vápenictví a výroby cementu v Mokré u Brna (Šimon Straka, Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, p. o.)