Seznamte se s oceněnými památkami loňského roku

Dům č. p. 47 v Daňkovicích

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska udělilo ve dvou kategoriích ceny za nejlepší realizaci obnovy Památka roku. Mezi většími projekty byla oceněna rekonstrukce domu č. p. 47 v Daňkovicích na Žďársku, který je dokladem typického zděného vesnického stavení v oblasti severního Horácka v okolí Žďáru nad Sázavou. Ocenění Památka roku v kategorii malých rekonstrukcí putuje do jižních Čech, získala ho obnova kaple sv. Markéty v Prachaticích.

Dlouhodobě chátrající nevyužívanou novogotickou kapli sv. Markéty v lokalitě Lázní sv. Markéty v Prachaticích, pocházející z konce 80. let devatenáctého století, koupilo město v roce 2014 od soukromého vlastníka v dezolátním stavu. V letech 2015 až 2016 město kapli stavebně obnovilo a v letech 2017 a 2018 došlo k opravě interiérového vybavení kaple - oltáře vč. dřevořezby sv. Markéty, lavic, zábradlí mezi lodí a presbytářem. Na svátek svaté Markéty v červenci 2018 byla kompletně obnovená kaple slavnostně otevřena.

Dům č. p. 47 v Daňkovicích patří díky svým původním konstrukcím ke zvlášť hodnotnému kulturnímu dědictví Vysočiny. Jen díky tomu, že objekt nebyl v minulosti upravován podle rostoucích požadavků na bydlení, přežil do dnešních dnů takřka beze změn. Zůstala zachována cenná dispozice obytných a hospodářských částí. Zcela ojedinělá je černá kuchyně, která se prakticky nezměněná dochovala do dnešních dnů. Postupná rekonstrukce byla zahájena roku 2014, kdy dům změnil majitele. V roce 2015 došlo ke kompletní opravě poškozeného krovu. Při všech pracech byly použity tradiční materiály a za pomoci zkušených řemeslníků byly dodrženy i původní technologie. Celková obnova byla dokončena v létě 2018, v současné době je objekt uveden do života a je přístupný široké veřejnosti.

  • 4. 4. 2019