NPÚ se stal členem organizace DOCOMOMO zabývající se moderní architekturou

Národní památkový ústav se stal členem mezinárodní organizace DOCOMOMO, výboru, který se zabývá architektonickým dědictvím moderního hnutí, jeho dokumentací, obnovou a prezentací. Národní památkový ústav svým členstvím chce přispět k poznání, ochraně architektury moderního hnutí. Členství považuje za důležité pro mezinárodní výměnu zkušeností spojených s památkovou péčí, jejími přístupy, historií a se vzděláváním. Svým členstvím chce napomáhat prohlubovat a šířit povědomí o významu architektury moderního hnutí a přispět ke zvyšování zodpovědnosti společnosti za novodobé architektonické dědictví.

DOCOMOMO (International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement) spoluzaložili jako neziskovou organizaci v roce 1988 nizozemští architekti Hubert-Jan Henket a Wessel de Jonge. V roce 2002 se mezinárodní sekretariát přestěhoval z Eidhovenu do Paříže a o deset let později do Barcelony. V současné době výbor pracuje při Instituto Superior Tecnico na univerzitě v Lisabonu. Organizace sdružuje 73 poboček a 3 000 členů z Evropy, Asie, Oceánie a Afriky. Organizace každé dva roky pořádá mezinárodní konferenci – bienále spojené s otázkami a odbornými tématy spojenými s památkovou ochranou. Současnou prezidentkou DOCOMOMO je portugalská architekta a profesorka lisabonské techniky PhD. Ana Tostõe.

Posláním Docomomo je:

  • dohlížet na důležité stavby moderního hnutí, pokud jsou v ohrožení,
  • výměna zkušeností a myšlenek spojená s konzervátorskými technologiemi, historií a vzděláním,
  • pěstovat zájem o myšlenky a dědictví moderního hnutí,
  • vyvolat zodpovědnost k současnému architektonickému dědictví.

V posledních desetiletích se moderní architektonické dědictví, jež upomíná na dynamického ducha „věku strojů“ dostává více než kdy jindy do ohrožení. Na konci osmdesátých let 20. století bylo po celé Evropě zbouráno nebo zcela přestavěno množství prvotřídních děl moderní architektury. Tyto zásahy z velké části způsobil fakt, že objekty nebyly vnímány jako součást našeho dědictví, že se jejich původní funkce podstatně měnila a jejich technologické inovace ne vždycky ustály dlouho trvající nepřízeň.

Hned po svém vzniku zaznamenává DOCOMOMO rychlý nárůst přízně a stává se jedním z hlavních hráčů nejen na poli památkové péče, ale i architektonické kultury vůbec. Je to právě rozmanitost, mezioborovost a schopnost propojit historiky, architekty, urbanisty, krajinné architekty, památkáře, pedagogy, studenty a úředníky, jež jsou považovány za výrazný klad organizace.

DOCOMOMO vydává vlastní časopis jako jediné mezinárodní periodikum, které pravidelně shrnuje současný výzkum zaměřený na místa a stavby spojené s moderním hnutím.

  • 14. 3. 2019