Pronájem prostor pro kavárnu na zámku Kozel

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu prostor pro kavárnu/cukrárnu a WC na státním zámku Kozel.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje na 7. 2. 2019. 

  • Návrhy budou doručeny nejpozději do 10:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České Budějovice, v zalepené obálce a označeny:  „NEOTEVÍRAT“ a název soutěže, a to buď poštou, nebo osobně.
  • Otevírání obálek proběhne dne 7. 2. 2019 v 11:00 hod. na stejné adrese. Vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 12. 2. 2019
  • Kontaktní osoba pro podání detailních informací o pronajímaných prostorách: Bc. Jan Polívka, tel. 723 052 290, e-mail: polivka.jan@npu.cz.
  • Předběžný termín zahájení provozu: 1. 4. 2019
  • Doba trvání smlouvy: 3 roky  
  • Podrobné informace o této veřejné soutěži najdete v dokumentu ke stažení níže.

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/pronajmy-majetku/31085-statni-zamek-kozel-pronajem-prostor-pro-kavarnu-cukrarnu-a-wc-verejna-soutez-o-nejvhodnejsi-nabidku?fbclid=IwAR1UepdhhoINGsfHdRptvhZQbUlRnqL9ve72jtyDopqDT121CydwEUQ5VK8