Novou kulturní památkou v Kraji Vysočina je předměstský dům ve Velkém Meziříčí

Dům čp. 419 v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí

Dům čp. 419 v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí byl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 prohlášen kulturní památkou. Urbanisticky a architektonicky hodnotný předměstský dům se zahradou se vyznačuje řadou zajímavých a autenticky dochovaných prvků.

Dvoupodlažní řadový dům je situován v severní frontě ulice Hornoměstská, v níž se historicky formovalo předměstí Velkého Meziříčí. K severní straně přiléhá protáhlá zahrada.

„Z hlediska architektonického i historického se jedná o velice cenný objekt, který  disponuje značnými uměleckými kvalitami a autenticky vzácně dochovanými prvky“,  konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Objekt se složitým stavebním vývojem nese stopy zejména klasicistní úpravy. Od té doby prošel pravděpodobně minimem změn. Mezi autentické prvky patří zejména schodiště s dekorativní mříží, velké množství dveřních výplní s dřevěnými zárubněmi a kováním, dřevěná vrata průjezdu s nadsvětlíkem, okenní výplně, klenby, dlažba průjezdu, veranda s vnějším schodištěm atd. Velkorysé architektonické pojetí domu s pozoruhodným klenutým interiérem svědčí o jeho výjimečném a reprezentativním postavení. Hodnotná je rovněž zahrada s několika vzrostlými stromy a altánem.

„Dům tvoří hodnotnou součást zástavby historického jádra a dotváří celkový charakter Městské památkové zóny“, dodává Macků.

Návrh na prohlášení předměstského domu čp. 419 v ulici Hornoměstská ve Velkém Meziříčí   kulturní památkou podalo územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

Kromě 2977 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se na území Kraje Vysočina nacházejí 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna. Na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány: Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči; poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a historické centrum Telče, což znamená, že Kraj Vysočina se může pyšnit nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci ČR (celkem 3).