V Počátkách byla opravena fasáda rodného domu Tomáše Pešiny z Čechorodu

Podoba fasády rodného domu Tomáše Pešiny z Čechorodu po obnově. Opraveny byly omítky, doplněny plastické ozdobné prvky, navrácena původní barevnost nátěrů, očištěny kamenné prvky soklu, portál byl opatřen lazurním vápenným zalíčením

V letošním roce byla obnovena fasády objektu č. p. 21 na Palackého náměstí v Počátkách. Práce spočívaly v opravě omítek, rekonstrukci původní barevnosti nátěrů a restaurování aliančního erbu včetně pamětní desky na rodném domu Tomáše Pešiny z Čechorodu.

Tomáš Jan Pešina z Čechorodu byl  český katolický duchovní, dějepisec a spisovatel. Narodil se v roce 1629 v Počátkách v rodině místního řezníka. Zemřel na morovou nákazu v roce 1680.

Měšťanský dům č.p. 21  se nachází v závěru východní fronty hlavního počáteckého náměstí naproti kostelu sv. Jana Křtitele. Stojí v centrální části městské památkové zóny, a ačkoli není individuálně chráněn jako kulturní památka, vykazuje výrazné kulturně-historické hodnoty, díky nimž představuje důležitou součást historického jádra městského celku. V 19. století zde navíc sídlil městský úřad či obecná škola.

Patrový nárožní dům představuje v jádru renesanční, později barokně přestavěný organismus, který byl stavebně upraven po požáru v roce 1821. Stávající podoba fasády je však dílem modernistických úprav z 20. let 20. století. Štukové motivy inspirované kubismem a rondokubismem odpovídají dochovaným architektonickým návrhům místního stavitele arch. Ladislava Novotného, jenž se podílel na výstavbě počáteckých vil v ulicích Horní a Lázeňská a na mnohých dalších přestavbách či novostavbách ve městě. V centrální části průčelí domu byl zachován zdobný barokní erb pánů z Hradce i pamětní deska připomínající narození Tomáše Pešiny z Čechorodu.

„Záměrem opravy fasády domu byla celková rehabilitace jejího stavu. Chybějící části omítek byly plasticky doplněny, kamenné prvky očištěny a v daných místech opatřeny ochranným vápenným nátěrem“, konstatuje vedoucí odboru péče o památkový fond  telčského pracoviště Národního památkového ústavu Jana Musilová.

Odstraněním druhotných vrstev nátěrů v ploše fasády byla objevena původní barevná kombinace výrazně červeného odstínu se žlutým okrem, která byla domu při obnově navrácena. Polychromované alianční erby vytvořené z mušlového vápence byly očištěny, následně byly mechanicky sejmuty druhotné barevné vrstvy a zcela nesoudržné části modelace. Barevné pojednání odpovídá heraldickému popisu jednotlivých erbů. Závěrem byl na své původní místo osazen rekonstruovaný erb Tomáše Pešiny z Čechorodu opatřený nátěrem barvy v  lomené bílé. Shodnou barevností bylo provedeno vytažení písma pamětní desky, která byla v úplném závěru ošetřena konzervačním prostředkem.

Zásadní podíl na kvalitní a příkladné obnově měšťanského domu má Město Počátky, jakožto investor celé akce. Ačkoli se nejedná o kulturní památku, zástupci města připravili velmi kvalitní zadání a při výběru zhotovitele neváhali oslovit licencované restaurátory. Majitelem objektu je Město Počátky, dům slouží k obytným účelům.

„Obnova, která proběhla za využití tradičních technologií,  byla podpořena z Grantového projektu fondu Vysočiny – Památkově chráněná území“, dodává Musilová.