Od ledna připravil Národní památkový ústav další dvouletý kurz památkové péče

Už jen pár volných míst zbývá v novém dvouletém rekvalifikačním kurzu památkové péče, který je určený nejen pracovníkům Národního památkového ústavu, ale všem, kdo mají zájem si doplnit či rozšířit základní přehled o disciplínách památkové péče. Kurz bude zahájen 29. ledna 2019. Jednoletý kurz se bude otevírat v září.

Cílem vzdělávacích programů je poskytnout účastníkům teoretické znalosti a formovat dovednosti, které uplatní ve své praxi při péči o památky. Kurzy jsou určeny především pracovníkům NPÚ a dále úředníkům státní správy v odborech památkové péče, pracovníkům firem restaurujících nemovité památky, projektantům, restaurátorům, ale také zájemcům z řad laické veřejnosti, členům občanských sdružení zabývajících se historií a památkami.

Pro zaměstnance NPÚ jsou kurzy zdarma. Pro ostatní zájemce činí roční kurzovné 8 000 Kč. Studenti a nevýdělečně činní platí 4 000 Kč ročně. Výuka probíhá v Praze formou dvoudenních soustředění každý měsíc, a to vždy v úterý a ve středu.

DVOULETÝ KURZ – učební plán je rozdělen do 13 tematických bloků

 1. Vybrané kapitoly z filozofie a náboženství
 2. Vývoj architektury a stavitelství
 3. Vývoj oboru památkové péče
 4. Dějiny výtvarného umění v českých zemích
 5. Průzkumy, evidence a dokumentace památek
 6. Právní úprava péče o památky, výklad památkového zákona
 7. Vývoj krajiny a osídlení v českých zemích
 8. Ekonomické aspekty památkové péče
 9. Teoretická východiska a metodické postupy památkové péče
 10. Historie sběratelství a vývoj uměleckých řemesel
 11. Technologie údržby a obnovy stavebních památek
 12. Technologie restaurování uměleckých památek
 13. Prezentace zpřístupněných památek

K dispozici je také podrobný učební plán.

Pro bližší informace a přihlášení kontaktuje PhDr. Hanu Řezníčkovou, případně volejte na tel. 257 010 348 nebo 724 663 587. Přihlášky je možné posílat rovněž na adresu:

Hana Řezníčková

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
generální ředitelství, odbor edukace a dalšího vzdělávání
Liliová 5, 110 00 Praha 1 

 • 6. 12. 2018
  (aktualizováno 7. 1. 2019)