Od ledna připravil Národní památkový ústav další dvouletý kurz památkové péče

Nový dvouletý rekvalifikační kurz památkové péče, určený nejen pracovníkům Národního památkového ústavu, ale všem, kdo mají zájem si doplnit či rozšířit základní přehled o disciplínách památkové péče, bude zahájen 29. ledna 2019. Jednoletý kurz se bude otevírat v září.

Cílem vzdělávacích programů je poskytnout účastníkům teoretické znalosti a formovat dovednosti, které uplatní ve své praxi při péči o památky. Kurzy jsou určeny především pracovníkům NPÚ a dále úředníkům státní správy v odborech památkové péče, pracovníkům firem restaurujících nemovité památky, projektantům, restaurátorům, ale také zájemcům z řad laické veřejnosti, členům občanských sdružení zabývajících se historií a památkami. Přihlásit se je možné do naplnění kapacity kurzu, nejpozději ale do 31. 12. 2018.

Pro zaměstnance NPÚ jsou kurzy zdarma. Pro ostatní zájemce činí roční kurzovné 8 000 Kč. Studenti a nevýdělečně činní platí 4 000 Kč ročně. Výuka probíhá v Praze formou dvoudenních soustředění každý měsíc, a to vždy v úterý a ve středu.

DVOULETÝ KURZ – učební plán je rozdělen do 13 tematických bloků

 1. Vybrané kapitoly z filozofie a náboženství
 2. Vývoj architektury a stavitelství
 3. Vývoj oboru památkové péče
 4. Dějiny výtvarného umění v českých zemích
 5. Průzkumy, evidence a dokumentace památek
 6. Právní úprava péče o památky, výklad památkového zákona
 7. Vývoj krajiny a osídlení v českých zemích
 8. Ekonomické aspekty památkové péče
 9. Teoretická východiska a metodické postupy památkové péče
 10. Historie sběratelství a vývoj uměleckých řemesel
 11. Technologie údržby a obnovy stavebních památek
 12. Technologie restaurování uměleckých památek
 13. Prezentace zpřístupněných památek

K dispozici je také podrobný učební plán.

Pro bližší informace a přihlášení kontaktuje PhDr. Hanu Řezníčkovou, případně volejte na tel. 257 010 348 nebo 724 663 587. Přihlášky je možné posílat rovněž na adresu:

Hana Řezníčková

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
generální ředitelství, odbor edukace a dalšího vzdělávání
Liliová 5, 110 00 Praha 1 

 • 6. 12. 2018