Hledáme památky, památná místa a důležité události, o kterých by měla Evropa vědět

Arcidiecézní muzeum v Olomouci, držitel ocenění Evropské dědictví

Národní památkový ústav jako národní koordinátor Označení Evropské dědictví vyhlašuje výzvu do národního kola pro výběr pamětihodností ucházejících se o toto prestižní ocenění pro rok 2019. Pokud vlastníte, či spravujete památku, nebo víte o památném místě a tradici, které považujete za evropsky významné, upozorněte na to. Přihlášky můžete odevzdávat do 14. prosince 2018.

Ocenění Evropské dědictví může být uděleno hmotným či nehmotným kulturním a přírodním památkám, které prokážou symbolickou hodnotu pro Evropu a předloží projekt propagující evropský charakter. Cílem označení je přispívat k upevnění pocitu sounáležitosti s Evropskou unií. Titul má za úkol propagovat nadnárodní rozměr pamětihodností a přičinit se o jejich zpřístupnění co nejširší veřejnosti včetně zajištění kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit.

Aktuální výzva je určena správcům a majitelům kulturních statků a objektů, přírodních památek, archeologických, průmyslových nebo městských kulturních krajin, památných míst, ale také nehmotnému dědictví, které se váže k určitému místu. Žadatelé, kteří mají zájem podat přihlášku do národního kola, prosíme, ať s konkrétními informacemi nejprve kontaktují Národní památkový ústav jako národního koordinátora, seznámí se s pokyny a vyplní přihlášku v českém jazyce, ty jsou dostupné na webu NPÚ. Uzávěrka letošní výzvy je 14. prosince 2018 ve 12.00.

  • 16. 10. 2018

Související zprávy

Označení Evropského dědictví nově získalo devět míst

25. 7. 2018

Evropská komise v roce 2018 přidala na seznam Označení Evropského dědictví devět nových míst a událostí. Odborná porota vybírala z celkem 25 žádostí, jež obdržela během...