Třetí číslo Zpráv památkové péče obsáhne témata od industriálních památek po restaurování soch

Třetí číslo Zpráv památkové péče v roce 2018 postrádá jednotící téma. Čtenáři v něm proto naleznou jak příspěvky z dějin památkové péče, tak studie věnované industriální architektuře, archeologii 20. století, nebo restaurování sochařských památek.

Číslo otevírá studie Kristiny Uhlíkové věnovaná osobnostem, které se po skončení 2. světové války pokoušely zajistit záchranu uměleckých děl a památek. Rovněž další dvě studie se zabývají méně probádaným tématem – Lubomír Zemana a Anežka Mikulcová v nich rozebírají dějiny a výzdobu pravoslavného chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních. Industriální architekturu zastupuje studie Michaely Ryškové, která připomíná požár proslulé krnovské dezinatury, nedávno prohlášené za národní kulturní památku, a její následnou obnovu. Archeologii zastupuje příspěvek Petra Sokola, který představuje výsledky průzkumu někdejší výletní restaurace v Zábělé u Plzně zaniklé po 2. světové válce. Petr Hudec a Anna Šubrtová na příkladu kroměřížských památek diskutují výhody a nástrahy při využívání tabletů a chytrých telefonů. A článek Veroniky Pilné nabízí exkurz do historické módy, konkrétně tématu renesančních ozdobných opasků zv. brautgürtel. Technologickou rovinu ochrany památek zastupují poslední dva příspěvky – Jakuba Ďoubala o restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého na Pohořelci a Petra Kotlíka o tom, jak různé typy fasádních nátěrů odolávají zubu času. Krom těchto studií lze v čísle nalézt tradiční krátké články, zprávy a recenze.

Zprávy památkové péče 3/2018 je možné za cenu 149 Kč zakoupit v e-shopu nebo osobně v knihkupectví a informačním centru NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1.

Související zprávy

Rudolf Eitelberger von Edelberg kraluje druhému číslu Zpráv památkové péče

18. 7. 2018

Jméno tohoto olomouckého rodáka sice v českých zemích poněkud zapadlo, jeho význam v rámci středoevropských dějin to však nijak neumenšuje. Právě jemu je věnováno druhé...

První letošní číslo Zpráv památkové péče je věnováno archeologii

21. 5. 2018

Toto číslo Zpráv památkové péče je věnováno tématu zveřejňování informací v archeologii. V centru pozornosti však nejsou informace o nových nálezech či vědeckých...