Vizte Vizovice: zámek nabídl speciální prohlídky pro nevidomé a slabozraké

Vizte Vizovice

Ve středu 5. září se na zámku Vizovice uskutečnily speciální prohlídky, které zohledňovaly vzdělávací potřeby nevidomých a slabozrakých. Hlavním cílem prohlídek bylo zprostředkovat nevidomým a slabozrakým historii zámku, jeho charakter, vybrané prostory i předměty spojené s každodenním životem. Návštěvníci se tak mohli dotykem seznámit například se sirníkem, plivátkem na tabák, holicím strojkem, vycházkovou holí, loveckou puškou či gobelínovým potahem židle.

Zámecké prostory pak mohli vnímat také dalšími smysly: v koupací vaně voněly bylinky, z kuchyně uzené maso, rozporuplné reakce pak vyvolal krém na leštění parket. Poslechnout si mohli funkční hrací skříň Ariston (jazýčkový aerofon) či zvonek na komorníka. Ani chuť nepřišla zkrátka: to když se z domnělých atrap na stole vyklubaly skutečné pralinky z vizovické čokoládovny, která je pro tuto příležitost darovala. Tím nejdůležitějším byl ovšem laskavý a velmi personální přístup domácích průvodců, kteří dokázali zprostředkovat příběh místa a s humorem komunikovat s návštěvníky.

Národní památkový ústav pořádá již třetím rokem ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých speciální prohlídky, které zohledňují vzdělávací potřeby osob se zrakovým znevýhodněním. Letošní program společně připravili pracovníci správy zámku Vizovice a odboru edukace a dalšího vzdělávání NPÚ. Prohlídek se zúčastnilo devadesát návštěvníků ze Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje.

V loňském roce podepsali Národní památkový ústav a Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky memorandum o spolupráci. Jeho součástí jsou mimo jiné deklarace vzájemné součinnosti při zpřístupňování památkových objektů lidem se zdravotním postižením, podpora společných projektů či spolupráce v oblasti informování veřejnosti a propagace.  Realizovaná akce je jedním z konkrétních příkladů naplňování tohoto dokumentu. 

  • 6. 9. 2018